Proti výstavbe apartmánového domu Bélier na Dilongovej ulici v Prešove

SME PROTI:
  1. tieneniu a obrovského nárastu nočného osvetlenia v lokalite – faktor upierania nároku na plnenie účelu hvezdárne vo sfére pozorovania Slnka a nočných pozorovaní
  2. navyšovaniu technologického hluku a vytláčaniu unikátnych živočíšnych druhov z lokality (kolónia netopierov) – faktor a poškodzovania zdravia a devastovania  prírody
  3. neúnosnému preťaženiu lokality stavebnou činnosťou a prevádzkovaním budov – faktor narušenia celej infraštruktúry

Prevádzka samotného planetária pri ročnom objeme 20 000 návštevníkov je ohrozená a budúcnosť neistá, ak nedôjde k zosúladeniu potrieb bývania, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a možností ďalšej výstavby v tejto štvrti nášho mesta.

Sme ohrozovaní plánmi rozbehnúť na Dilongovej ulici výstavbu ohromujúcich rozmerov a vítame akúkoľvek formu občianskej podpory!

ZACHRÁŇME HVIEZDY NAD PREŠOVSKOU HVEZDÁRŇOU!

ĎAKUJEME.


Hvezdáreň a planetárium v Prešove    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Hvezdáreň a planetárium v Prešove na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...