Petícia za cielenú pomoc gastro sektoru

Podporte INICIATÍVU a PETÍCIU za cielenú pomoc gastro sektoru z iniciatívy malých a stredných gastro podnikateľov (aktualizované 10.12.2020)

NÁVRHY RIEŠENÍ INICIATÍVY #10preGastro a #GASTROBIZNIS A POŽIADAVKY PETÍCIE

1. I DPH I Zníženie DPH na stravovacie služby na 5 - 10% - s cieľom priamej krátkodobej (5 % formou dočasnej zníženej sadzby) aj dlhodobej podpory (10 %) a zníženia finančnej záťaže tým prevádzkam, ktoré budú aj naďalej prevádzkovať svoju činnosť.

Toto opatrenie je dlhodobejší nástroj ako pomôcť gastroprevádzkam, pretože sa prejaví až keď budú otvorené a schopné vďaka svojej aktivite a vytváraniu hodnôt generovať tržby. Avšak čím skôr sa zavedie, tým viac pomôže - napríklad splatiť postupne štátu a iným veriteľom z roku 2020 odložené odvody, DPH či energie.

5% krátkodobé, 10% dlhodobé

2. I POMOC Z EÚ I Nastavenie efektívnej sektorovej pomoci pre celé odvetvie gastra zo stabilizačných fondov EÚ, po vzore iných krajín EU ako sú napríklad Fínsko či Dánsko. 

Projekt/Program pre kompenzáciu straty príjmov cez výpočet pridanej hodnoty na zamestnanca (stratégia exkluzívnej špecializácie) namierený na čerpanie z EÚ fondov a to konkrétne prostredníctvom: Európskeho sociálneho fondu (ESF) v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a European regional development fund (ERDF) v spolupráci s Ministerstvom dopravy pod ktoré cestovný ruch a teda gastro spadá 

strednodobé

3. I ÚVERY I Umožnenie gastro prevádzkam čerpať úvery v komerčných bankách s garanciou od štátu alebo zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky

strednodobé až dlhodobé

4. I Odloženie platieb za odvody, DPH, energie I Súčasná situácia nám nedáva možnosť uhrádzať vyššie uvedené náklady v splatnosti a dostáva nás pri minimálnych, často takmer nulových tržbách do nemilosti reálne až exekúcií od týchto subjektov: Sociálna poisťovňa, Finančná správa, zdravotné poisťovne a poskytovatelia energií.

Tým strácame akúkoľvek šancu podnikateľsky "prežiť zimu" kým príde akákoľvek reálna finančná pomoc od štátu. Odklad týchto platieb by nám umožnil prostredníctvom čiastočných tržieb cez rozvoz a podobné neštandardné aktivity platiť v reálnom čase aspoň tovar, nutné služby ako napr. telefóny a ľudí. 

krátkodobé - akútne 

5. I Dlhodobé zníženie odvodového zaťaženia I Úrazové poistenie – liberalizovať túto zložku odvodov za zamestnávateľa. Garančný fond a Rezervný fond solidarity – znížiť alebo znulovať vzhľadom na fakt, že bude pravdepodobne dochádzať k duplicite k novej zákonnej úprave Kurzarbeit

dlhodobé

Podporte aj Vy svojím podpisom našu iniciatívu a petíciu - či už ste priamo prevádzkovateľ gastro prevádzky, gastro dodávateľ, podporovateľ či zákazník.

Ďakujeme veľmi pekne za podporu a zdieľanie.

========================

Vážený pán premiér, Vláda SR, Úrad Verejného Zdravotníctva, Krízový štáb, gastro podnikatelia a návštevníci gastro prevádzok.

Obraciame sa na Vás ako majitelia a prevádzkovatelia gastronomických zariadení so žiadosťou o výraznú podporu tohto špecifického odvetvia, ktoré zamestnáva státisíce občanov či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom dodávateľských reťazcov a slovenských producentov. Prežívame teraz nesmierne náročné obdobie a bojujeme o svoju existenciu. Aj pri postupnom uvoľňovaní opatrení sa ani do blízkej budúcnosti nedá, pre špecifickosť odvetvia a opatrnosť našich zákazníkov pri aktuálne platných hygienických opatreniach, rátať s výraznejším ozdravením sektora a návratu k obratom podobných z pred-krízového obdobia. 

Väčšina prevádzok je stále stratová, prípadne sa ešte pri aktuálnej situácii rozhodla prevádzky pre potenciálnu ne-rentabilitu nechať zatvorené a šetriť náklady. Potrebujeme od Vás pomocnú ruku rýchlo, efektívne a cielene. Vytvorili sme petíciu, v ktorej sme v bodoch zhrnuli požiadavky na opatrenia, ktoré by nám pomohli čo najefektívnejšie zvládnuť aktuálnu situáciu a zamedziť prepúšťaniu a zatváraniu prevádzok. Cieľom týchto opatrení je pomoc slovenskému gastrobiznisu, ktorý zažíva kolaps. 

Zmyslom gastro podnikania je poskytovať služby ľuďom, ktorí sa chcú stretávať a zdieľať spolu čas pri nápoji či dobrom jedle. Aby sme svoje podnikanie vedeli realizovať, potrebujeme, aby ľudia chceli prísť, zložiť si rúško a dobre sa najesť a stráviť príjemné chvíle s priateľmi, kolegami či rodinou v bezpečnom prostredí. 

Aktuálne po neustálom ignorovaní zo strany kompetentných a vlády sú hlavným apelom ekonomické opatrenia, ktoré by pomohli prevádzkovateľom previesť podniky do post krízovej éry, keďže mnoho z nás pod tiahou nájmov, úverov a iných fixných nákladov sa obáva, že už ani neotvorí. Žiadame preto, aby sa Vláda SR zaoberala danou situáciu urgentne a v spolupráci s nami.

Náš sektor bude dlhodobo vykazovať extrémny prepad. Preto tiež po vzore Českej republiky apelujeme na zníženie DPH na 5-10%. Toto opatrenie by v krátkodobom i dlhodobom horizonte extrémne pomohlo gastro-podnikateľom a uľahčilo reštart celého odvetvia v nadväznosti na celý dodávateľský reťazec. Zníženie DPH na služby verejného stravovania zo súčasných 20 % na 5-10 % by mohlo byť výrazným odľahčením finančnej záťaže pre gastro sektor. Takto by mohla vláda napraviť „prvú pomoc“, ktorá žiaľ, z pohľadu väčšiny gastro podnikateľov výraznou mierou zlyhala.

Uvítame aj iné daňovo - odvodové úľavy, ktoré by pomohli gastro prevádzkam prežiť a pomohli by zachovať desať tisíce pracovných miest, či už priamo v gastronómii alebo v súvisiacich dodávateľských odvetviach.

Finančná vyčerpanosť gastrobiznisu sa môže v budúcnosti veľmi negatívne odzrkadliť na všetkých úrovniach odvetvia. Pevne veríme, že nás v tom štát nenechá a v dohľadnom období, po vzore iných krajín EU, nastaví efektívnu sektorovú pomoc gastronómom Slovenska. Žiadame týmto o efektívne nastavenie možností čerpania pomoci zo stabilizačných fondov EÚ cielené na gastro, tak ako napríklad vo Fínsku či Dánsku.

Sme, samozrejme, otvorení diskusii a aj ďalším návrhom na uľahčenie obnovy gastro sektora na Slovensku, ktorý to aj pred krízou nemal jednoduché a v aktuálnej situácii je jedným z najviac postihnutých odvetví. 

Ďakujeme za zváženie a reakciu - najlepšie čo najskoršou úpravou uvedených návrhov riešení. 

Podporte aj Vy svojím podpisom našu iniciatívu a petíciu - či už ste priamo prevádzkovateľ gastro prevádzky, gastro dodávateľ, podporovateľ či zákazník. 

Ďakujeme veľmi pekne za podporu a zdieľanie.

INICIÁTORI, SIGNATÁRI A PODPOROVATELIA INICIATÍVY A PETÍCIE

Kristína Lučeničová - Kozia Brána, Bratislava

Kamila Slašťanová - gastro portál Menucka.sk, Pezinok

Viliam Pavlovský – Sympl., Banská Bystrica a iniciatíva 10 pre gastro

Veronika Murányiová - Omama Shop Cafe, Bratislava

Zuzana Sabolová - Zmenu Pasta & Wine, Bratislava

Mária Ranincová - Trojka Pub & Restaurant, Bratislava

Martina Hlinová - Slovak Pub, Bratislava Flagship Restaurant, Cafe Messerschmidt, Bratislava, Biofarma Stupava, Monika Daniel Kormúthová - 4 Stagioni - pizzéria a reštaurácia, Bratislava, Martin Korbelič, Peter Slačka, Iveta Pupišová, Juraj Paška - Moree restaurant, Bratislava, Zuzana Čonka Bošanská - Maranello ristorante, Bratislava, Tomáš Pörsök - SK&HU Étterem reštaurácia, Bratislava, Silvia Baginová - Café Nateeva, Prievidza, Peter Wagner - Dungeon Pub, Bratislava, Erik Janček, Domáca Piváreň - Petržalka, Bratislava, Filip Lackovič - Hotel Dominika, Bratislava, Silvia Pialová - Samoobslužná reštaurácia Terapia, Bratislava, Rastislav Kováč - Medium Inn, Bratislava, Dušan Dobrík - Pizzeria & Reštaurácia California, Bratislava, Juraj Zrunek - Naše hospoda Karloveská, Bratislava, Roman Okruhlica - Reštaurácia Rančík, Bratislava, Peter Terneny - Fit restaurant Vivo!, Home Foods, Fit restaurant Drieňová, Fit Foods Avion, Peter Miklušičák - Wimbledon Restaurant & Bar, Petržalská Pláž, Bratislava, Robert Terlanda - Restaurácia U Kmotra, Bratislava, Jana Krnáčová - Bistro Chef, Zvolen, Jana Pršová - Panský pivovar, Bojnice, Martin Škripko - Bamba Lina, reštaurácia pizzéria a pub , Košice, Ján Klempa - Fine restaurant, Malacky, Ján Kosturiak - Living Restaurant, Žilina, Paula Gáliková - Husacina U Galika, Monika Grambličková - Tyrex Canteen, MPL Canteen, Bratislava, Peter Hruška - SKY bar&restaurant, Bratislava, Michal Zugarek - Galéria Kontajner, Kontajner Riviéra, Bratislava, Martin Panák - Classic Pub & Restaurant, Tomáš Kubena - Reštaurácia Marína, Žilina, Juraj Opačitý - Atrio Cafe, Dubai Cafe, Ivan Beško - Divoká Kačka, Bratislava, Tatiana Gregorová - Reštaurácia Halmi dvor, Košice, Juraj Bagírov - Pizza Club U ŠEBA, Sokoľany, Michal Benca - Teniska, Prievidza, Štefan Zelenay - Yummy restaurant, Pizza Pazza Vienna Gate, Olive Garden, ... - Bratislava, Linda Záhorec - Beer Group, Bratislava, Peter Chovančík - MenuBox, Martin, Veronika Elekaničová - Petite Creperie, Bratislava, Michal Iľko - Gurmánsky dvor u Oravca, Bratislava, Veronika Gajdošová - Fantázia, Košice, Veronika Černá - Oldeji, Bratislava, Štefan Fűzy - Canteen Priatelia, Bratislava, Zdenek Dlhý - ŽST Bistro, Bratislava, Giovanni luigi Scodinu - Pizzeria da Giacomo Trenčín, Zuzana Filipáková - Motorest a Hostinec Nicoll, Viktor Berkula - Garden Cafe Sahy, Petra Vydrová - Famílja Cafe & Restaurant, Pezinok, Zuzana Filipáková - Motorest a Hostinec Nicoll, Klčov, Dušan Antoš - Rusovský penzión, Bratislava, Viktor Kováč - Modrá Hviezda, Bratislava, Patrik Kratochvíl - Alaturka, Bratislava, Karin Almášiová - Hotel 21, Bratislava, Lukáš Végh - Vice City Bar, Bratislava, Pavol Iglo - Koliba, Jasná, Rastislav Findura - Reštaurácia SPIŠ, Spišská Nová Ves,...

a ďalší...

Viac info na

www.10pregastro.sk

 

KONTAKTY

Viliam Pavlovský - majiteľ reštaurácie Sympl. Banská Bystrica a iniciátor iniciatívy #10pregastro
viliam.pavlovsky@sympl.sk
0908 931 405

Kamila Slašťanová - majiteľka portálu Menucka.sk - dodávateľ reštaurácií, Pezinok
kamila@menucka.sk
0905 759 691

Kristína Lučeničová - majiteľka reštaurácie Kozia Brána, Bratislava
kozia.brana@gmail.com
0903 773 767

 


Kamila Slašťanová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Kamila Slašťanová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...