Petícia za zachovanie oddychovej zóny, zelene a ochrany vtáctva v lokalite nemocničneho areálu pri nemocnici sv. Lukáša v Galante.

Peticia je zameraná proti snahe mesta sprejazdniť ulicu Škovránkovu v Galante. Táto ulica nespĺňa normy STN, neboli robené žiadne relevantné štúdie, zainteresovaní majitelia nehnuteľností nemali možnosť sa k predmetnej veci vyjadrit. Čast zástupcov mesta argumentovala tým, že v schválenom návrhu riešenia mala byť cesta najprv rozšírená o cyklotrasu (ktorá by zasa viedla odnikiaľ nikam) a chodník, ktory tu absentuje.

To vsak znamená zničenie stromov, ktoré tu rástli vyše tridsať rokov. Chceme tomuto kroku zabrániť, pretože vidíme, čo sa dialo pri rekonštrukcii nemocnice, tak ako sa k tomu vyjadrilo aj miestne občianske združenie Zelený plán Galanta...
"Pred rekonštrukčnými prácami mal byť vypracovaný Projekt ochrany drevín pri stavebnej činnosti podľa štandardu, ktorý by riešil ochranu drevín neposuvným oplotením a ďalšími opatreniami. Projekt ochrany nebol vypracovaný." Nemocnica spadá pod sieť "Svet zdravia"....


Desaťročia bola táto cesta uzavretá, čo v súvislosti so susediacou nemocničnou záhradou, ktorá sa časom vyprofilovala na park, využivajú miestny obyvatelia ako oddychovú zónu. Obyvatelia ju využívajú  na relax, prechádzku, alebo len skrátenie cesty mimo frekventovaných ulíc. Stretnete tu ľudí na vozíkoch, starých ľudi s pomocnými chodúľmi, cyklistov, rodičov s kočíkmi, s malými deťmi na bicykloch, odrážadlách, korčuliach, skateboardoch.... Deti z okolitých škôl ju využívajú na cestu z a do školy a v neposlednom rade okrem bežných obyvateľov relaxujú tu aj obyvatelia domovov seniorov.
Práve dlhodobé zaužívanie tohto dopravného riešenia môže mať v prípade dopravnej nehody fatálne následky. 

Susediaci nemocnicný park využívajú ľudia, ktorí sú v nemocnici dočasne umiestnení na svoju rekonvalescenciu. Park obýva pestrá paleta aj chránených vtákov, ktorých zvýšenú frekvenciu sme zaznamenali práve v tomto karanténnom období, keď sa plošne znížila dopravná premávka, čo dáva opodstatnený predpoklad opačného vývoja situácie v enviromentálnej oblasti, v pripade sprejazdnenia tejto ulice.

Práve aktuálna situácia nám dáva dolu ružové okuliare a dokazuje nám, že je to práve zeleň v mestách, ktorá má rozhodujúci vplyv na naše zdravie, nevynímajúc duševné zdravie.


obyvatelia Škovránkovej ulice    Kontaktujte autora petície
Facebook