Proti zavedeniu registrovaných partnerstiev homosexuálov.

forest

/ #11

2012-11-14 16:04

prílišný liberalizmus nevedie nikdy k lepšej budúcnosti ľudského spoločenstva - dôkazom nám môžu byť zaniknuté civilizácie, ktoré boli pomerne na vysokej úrovni