vierka

/ #6

2012-09-27 17:24

Súhlasím s petíciou a som rada, že aj o týchto veciach sa hovorí, veľmi dlho mi to už vadí. Na bilboarde na Miletičovej si deti asi v strede leta skúmavo obzerali reklamný plagát, ktorý na takéto priestranstvá naozaj nepatrí.
Facebook