Zachráňme útulok Tuláčik v Brezne.


Hosť

/ #203

2016-06-09 14:24

Obdivujem všetkých, ktorí pomáhajú bezbranným zvieratkám. Veľa síl a nech je takýchto dobrých ľudí stále viac a viac, A menej tvorčekov, ktorí sú v núdzi, Smutné, že je medzi nami toľko kamenných sŕdc.Facebook