Zachráňme útulok Tuláčik v Brezne.


Hosť

/ #170

2016-06-09 06:58

Silní sú silní preto aby chránili slabých a nie aby im ubližovali.Facebook