Zachráňme útulok Tuláčik v Brezne.


Hosť

/ #152

2016-06-09 05:14

Lebo chcem žiť v kultúrnej krajine, kde sa silní starajú o slabých.Facebook