Zachráňme útulok Tuláčik v Brezne.


Hosť

/ #130

2016-06-08 20:53

Lebo je potrebné v záujme Tuláčikov poraziť ľudskú zlobu.Facebook