Zachráňme ŠAFKO!


Hosť

/ #39 Tzv šafko oz KONTAKT je podovd od začiatku

2015-01-02 09:21

Ciel oz KONTAKT je výužavanie priestoru tzv ,,šafka,, len pre svoje účely a bez ohľadu na okolitých obyvatelov, ktorých sa to priamo dotýka.

oz Kontakt nebral na obyvatelov okolitých domov nikdy ohľad, to svedčí o arogancii oz KONTAKT.

Existujú písomné dôkazy, kde sa dá preukázať, že oz KONTAKT klame a zámerne závadza občanov za dosiahnutím svojich cieľov, verejný priestor získal bez verejnej diskusie bez prejednania na mestskom zastupiteľstve, iba po dohode s bývalou starostkou Rosovou, aby za minimálne náklady a za peniaze všetkých občanov parazitoval bezohladne na verejnom priestranstve. Ich tzv. charita je len zásterka lebo teraz je to moderné sa tým zakrývať.