Petícia za zrušenie registračnej dane za vozidlo


Hosť

/ #152

2014-03-30 17:46

Súhlasím s petíciou a chcem pridať návrh na zrušenie používania bezpečnostných pásov v mestách pri rýchlosti 50 km a pridanie dopravnej značky za mestom, obcou na 70 km, ak je značka koniec obce ďaleko. S pozdravom