PETÍCIA za výstavbu a prevádzku útulku pre psov v RS

marcela.sz

/ #6

2014-02-10 18:04

Mesto o veľkosti Rimavskej Soboty malo mať útulok financovaný zo mestského rozpočtu minimálne od vtedy, ako od majiteľov psov vyberá daň za psa. Žiadna daň predsa nemá byť samoúčelná. Nikde som sa síce nedopátrala na aký účel by mal slúžiť výnos z dane za psa (neuvádza to ani zákon o miestnych daniach), logika veci však hovorí, že daň za psa by mala slúžiť na pokrytie nákladov mesta spojených s údržbou verejných priestranstiev po psoch, umiestnením zberných nádob na exkrementy a ich pravidelnou údržbou a s nákladmi na psov stratených a túlavých – na odchyt, dočasné umiestnenie a nevyhnutnú starostlivosť o týchto psov. V Rimavskej Sobote a mestských častiach je podľa zverejnených údajov mesta prihlásených aktuálne vyše 1240 psov s výberom dane za rok 2013 v sume 23 000 Eur. Na rok 2014 má naše mesto naplánovaný výber dane za psa 25 000 Eur, čo je vyše trištvrte milióna korún! To je naozaj dostatočná suma na to, aby sme mali mestský útulok pre psov. Pevne verím, že predloženie petície mestskému zastupiteľstvu napomôže žiadaným zmenám.Facebook