Petícia za vyhlásenie územia Martinský les za chránený areál


Hosť

/ #7

2014-01-30 19:19

Martinský les je aj v zahraničí známou a cennou lokalitou "reliktných" subtermofilných dúbrav na sprašových pôdach. Súčasné barbarstvo betónovania naúrodnejších pôd na Slovensku sa presunuje aj na lesný fond. Nesúhlas s týmto počínaním vyjadrujem podpisom tejto petície.Facebook