Pomoc rodinám s ŤZP členom a rodičom detí so ŠVVP zmeniť nefungujúci systém a šírenie osvety v tejto oblasti.

Pomoc rodinám s ŤZP členom a rodičom detí so ŠVVP zmeniť nefungujúci systém a šírenie osvety v tejto oblasti. / Oznamy / Úprava petície / Komentáre

No messages
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...