Zmena a doplnenie Občianskeho zákonníka, ochrana obetí neoprávnených zásahov

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...