EKOLOGICKÉ BEZBARIÉROVÉ DETSKÉ IHRISKO RODINKA aj pre Piešťany

My, dolupodpísaní obyvatelia mesta Piešťany,

týmto žiadame primátora mesta Piešťany Mgr. Petra Jančoviča, PhD., o neodkladné podanie žiadosti na získanie dotácie na inkluzívne detské ihrisko RODINKA, ktoré dotuje 90% financiami Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre podporu plnenia funkcii rodiny.

EKOLOGICKÉ BEZBARIÉROVÉ DETSKÉ HRISKO RODINKA je špeciálne nové ekologické detské ihrisko s bezbariérovými prvkami. Je určené rovnako pre zdravé aj inak nadané detičky, rodičov, starých rodičov, rodinné komunity, o čom hovorí aj ich spoločný názov RODINKA, ktorá je skratkou pre RODinný INKluzívny Areál.   

Sme presvedčení, že takéto ihrisko je potrebné v našom meste.

Poteší a bude užitočné širšiemu okruhu ľudí v meste.   Piešťany, 8. júna 2021 


Petičný výbor: Ing. Zuzana Svrčeková, MBA, Nálepkova 1823/17, Piešťany 921 01   Martin Valo, Robotnícka 3226/ 43, Piešťany 921 01   Mgr. Matúš Kromholc, Mateja Bela 4662/24, Piešťany 921 01   PaedDr. Ing. František Glos, PhD., Royova 1655/14, Piešťany 921 01   Mgr. Roman Chudý Okružná 7671/1A Piešťany 921 01   Ing. Marián Fabián, Rastislavova 2133/53, Piešťany 921 01    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Petičný výbor: Ing. Zuzana Svrčeková, MBA, Nálepkova 1823/17, Piešťany 921 01   Martin Valo, Robotnícka 3226/ 43, Piešťany 921 01   Mgr. Matúš Kromholc, Mateja Bela 4662/24, Piešťany 921 01   PaedDr. Ing. František Glos, PhD., Royova 1655/14, Piešťany 921 01   Mgr. Roman Chudý Okružná 7671/1A Piešťany 921 01   Ing. Marián Fabián, Rastislavova 2133/53, Piešťany 921 01 bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...