Pelle na detektor: Dostal miliónový úplatok?

VYZÝVAME Petra PELLEGRINIho a ďalšie osoby, aby podstúpili TEST NA ‚DETEKTORE LŽI‘ a zodpovedali otázky, týkajúce sa diania okolo firmy SK-NIC v roku 2017.
Vyzývame ich, aby týmto spôsobom umožnili preveriť, či vtedy dali resp. vzali úplatky za umožnenie bezprácneho zisku 26 miliónov eur.

ADRESÁTI výzvy:

za profitujúceho:  majitelia/akcionári firmy DanubiaTel:
pravdepodobne nimi sú
- P.Ondriš, J.Ondriš, M.Strečanský, Ľ.Geľo, V.Hašík, M.Majerčík

za štát:  vtedajšie vedenie Úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu:
Peter Pellegrini (vtedy minister),
- Matúš Šutaj Eštok (gen.tajomník služob.úradu),
- Patrik Krauspe (vedúci úradu)

Otázky by boli najmä tieto:
(orientačné znenia)

- pre profitérov / ‚podnikateľov‘:
Dali ste okolo roku 2017 niekomu úplatok za to, aby svojim ústretovým konaním umožnil firme SK-NIC zachovať si výsadné postavenie a bezdôvodne vysokú ziskovosť?
resp.
Viete o nejakej osobe z okruhu firiem SK-NIC - Swan - DanubiaTel - a pod., že cca v roku 2017 poskytla úplatok .....?

- pre štátnych úradníkov:
Dostali ste okolo r.2017 nejaký úplatok v súvislosti s Vašim konaním ohľadom firmy SK-NIC?
resp.
Viete o niekom, kto okolo r.2017 dostal úplatok .....?

- plus séria otázok typu „Bolo to viac než xxx.xxx eur?“ na upresnenie ich výšky.

Úplatkom máme na mysli aj iné druhy plnenia, nie nutne len finančné.

Testovanie na polygrafe, ako aj výber jeho realizátora, nech sa uskutoční pod dohľadom médií a protikorupčných organizácií
(médiami pre tento účel nemáme na mysli tie, ktoré sú pod vplyvom oligarchie, vlády, dezinformátorov, trotlov a pod., ale médiá príčetné)

--------------------------------------------------

Viac informácií o téme sa čitateľ, zvažujúci podpísanie, dozvie tu.

------------------------------

pár rečníckych otázok:

Koľko rokov musí bežný človek pracovať, kým zarobí milión?

Koľko životov by musel pracovať, aby ich zarobil 26?
(porovnaj si to s rýchlosťou zarobenia u dotyčných)

Naozaj bez reptania akceptujeme za prezidenta niekoho, kto je vážne podozrivý že vzal tučný úplatok za umožnenie mnohomiliónovej okrádačky?

------------------------------

Ako túto výzvu podporiť:

- svojím podpisom,

- zdieľaním,

- prispieť na jej propagovanie

 

Vďaka, že nezostávate ľahostajnými.

 

( meno autora nech vás nezmýli; človek za svojich menovcov nemôže )

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Jano Richter bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...