Chceme CTY na Slovensku aj v Čechách!

Český minister školstva, profesor Štys, koncom minulého roka označil projekt CTY za „krajně nevhodný“. Podľa jeho slov je vraj “elitářský a komerční”. Avšak my všetci, ktorí sme mali tú čest byť jeho súčasťou, vieme, že práve opak je pravdou…

Centrum Talentovanej Mládeže (CTY) pri Univerzite Johnsa Hopkinsa v americkom Baltimore patrí k elitným vzdelávacím inštitúciám na svete - nie je tomu tak len kvôli unikátnym spôsobom učenia, ale najmä kvôli záujmu vyhľadávať a podporovať talenty ešte v teenagerskom veku. Hoci sa záujem o tieto CTY kurzy a programy medzi mládežou po celom svete neustále zvyšuje, za posledné 3 roky s pomocou neziskovej organizácie AFCSLS (American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies) už vyše 600 československých študentov malo možnosť okúsiť výhody CTY programov pre výnimočne talentovaných a pracovitých študentov.

Napriek tomu však projektu CTY v Česku hrozí koniec. Sponzori ani samotné ministerstvo školstva o podporu tohto medzinárodného projektu záujem nemá. Nadaní študenti na území Čiech a Slovenska sa teda môžu začať obávať, že sa v budúcnosti bez podpory AFCSLS nebudú môcť zapojiť do online predmetových kurzov, ba ani stať sa na 3 týždne súčasťou vzdelávania na prestížnych univerzitných kampusoch od východného pobrežia Spojených štátov (Princetonská Univerzita v New Jersey) až po brehy Tichého oceána (University of Berkeley, California).

Pridajme teda ruku k dielu AFCSLS a vyjadrime svoj názor - ukážme politikom, že chceme, aby mali žiaci našich škôl rovnaké príležitosti vzdelávať sa ako ďalších 11 krajinách, v ktorých CTY funguje. Nedovoľme, aby naši študenti prišli o tútu jedinečnú príležitosť a podporme našu talentovanú mládež, ktorá je pripravená súťažiť o miesto a neoceniteľnú skúsenosť na programoch CTY presne tak, ako tomu bolo doteraz...


 

 


Kristína Uličná    Kontaktujte autora petície