Chcem žiť v čistej krajine

Chceme, aby naša krajina bola bez skládok odpadu a environmentálnych záťaží.

Podpísaní občania Slovenskej republiky, v snahe začať systémovo riešiť problematiku environmentálnych záťaží, žiadame prezidentku Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky a Národnú radu Slovenskej republiky o nasledovné:

  1. Zaviesť systémové opatrenie k presnej identifikácii nelegálnych a environmentálnych skládok odpadu. Poskytnutie informácií štatutárom dotknutých samospráv , kto je vo všetkých prípadoch environmentálnych skládok za aktuálny stav zodpovedný.

  2. Prehodnotiť súčasnú klasifikáciu skládok a zaradiť ich podľa skutočného nebezpečenstva pre životné prostredie.

  3. Na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR zverejniť, v akom čase budú tieto skládky odstránené, ako budú zlikvidované, asanované alebo rekultivované.

  4. Kontrolovať povinnosti vlastníkov skládok a bezodkladne uplatňovať sankcie voči nim v prípade ich nečinnosti pri likvidácii enviromentálnych záťaží.

Michal Tóth, Mojín 24, 979 01 Rimavská Sobota, Bc. Ľubomír Veselický, Športová 2796/34, 926 01 Sereď, PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková, 925 63 Dolná Streda č. 853    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Michal Tóth, Mojín 24, 979 01 Rimavská Sobota, Bc. Ľubomír Veselický, Športová 2796/34, 926 01 Sereď, PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková, 925 63 Dolná Streda č. 853 bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...