Petícia za vybudovanie prepojenia ciest III/2415 (Sládkovičova ulica - Kremnička) a III/2416 (Pršianska Terasa) v Banskej Bystrici.

Petícia za vybudovanie prepojenia ciest III/2415 (Sládkovičova ulica - Kremnička) a III/2416 (Pršianska Terasa) v Banskej Bystrici.

My, dolupodpísaní podporovatelia petície, súčasní i budúci obyvatelia Pršianskej Terasy a Horných Pršian touto petíciou žiadame príslušný orgán územnej samosprávy - Banskobystrický samosprávny kraj o nasledovné – urgentné riešenie vybudovania prepojenia ciest III/2415 (Sládkovičova ulica - Kremnička) a III/2416 (Pršianska Terasa) a návrh spôsobu riešenia nevyhovujúceho technického stavu cesty III/2416 Banská Bystrica - Horné Pršany.

Petičný výbor:

  1. Mgr. Eduard Genserek, Medená 12, 974 05 Banská Bystrica - predseda petičného výboru
  2. JUDr. Eva Krchňavá, Rubínová 6, 974 05 Banská Bystrica - člen petičného výboru
  3. Michal Tomek, Medená 3, 974 05 Banská Bystrica - člen petičného výboru
  4. Ivan Dobrota (starosta obce Horné Pršany), Horné Pršany 148, 974 05 Horné Pršany - člen petičného výboru

 


Občianska rada Pršianska Terasa Banská Bystrica    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Občianska rada Pršianska Terasa Banská Bystrica na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...