Celkové zrušenie maturitnej skúšky

Posím každého, kto podpísal túto petíciu, aby šiel na mail a potvrdil svoj podpis kliknutím na link, ktorý obratom dostane na e-mail, alebo zadal kód. Taktiež chcem všetkých poprosiť o zdieľanie nech máme čo najvyšší dosah. Ďakujem

My, maturanti, si uvedomujeme vážnosť situácie a taktiež fakt, že maturitná skúška je teraz v situácii kedy je ohrozené zdravie stoviek ľudí asi tou menej podstatnou prioritou. Vieme, že táto situácia nebude tak skoro minulosťou. Nechceme ohroziť naše zdravie, ani zdravie našich blízkych, no zároveň nechceme prísť o nárok na prázdniny predĺžením školského roka 2019/20. Preto nám ako najvhodnejšie riešenie pripadá úplne zrušenie maturitnej skúšky

Podľa analýzy Inštitútu zdravotnej politiky sa situácia bude kontinuálne zhoršovať a Slovenská republika dosiahne vrchol nakazených až v polovici júna, preto je odsúvanie termínov neefektívne. Je preto zodpovednejšie v tejto situácii úplne zrušiť maturitné skúšky, avšak študentom maturitných ročníkov vystaviť maturitné vysvedčenia podľa priemerov známok na vysvedčení z posledných 3 rokov.

Dúfame, že aj v týchto ťažkých časoch zabezpečíte plynulé ukončenie stredoškolského štúdia viac ako 50 000 maturantom, ktorí by sa v opačnom prípade mohli stretnúť s výraznými problémami spojenými so začiatkom ich následného štúdia, čo by mohlo negatívne ovplyvniť ich plány a ambície do budúcnosti.

Ďakujeme.