Petícia za presun Úradu vlády Slovenskej republiky na stredné Slovensko

Dňa 10. februára 2020 sa predseda vlády Slovenskej republiky pre médiá vyjadril, že „Život v Bratislave je ale úplne iný ako na zbytku Slovenska“ a že „Bratislava je jedna bublina a mnohí, ktorí tu žijú, ani netušia, ako sa reálne žije za priemerný plat alebo minimálnu mzdu...“ Keďže Úrad vlády SR má svoje sídlo v Bratislave, teda v bubline, domnievame sa, že ani členovia vlády SR nedokážu primerane zhodnotiť, ako sa reálne žije v iných častiach Slovenska. Z uvedeného dôvodu žiadame, aby sa sídlo Úradu vlády SR presunulo z Bratislavy do inej časti Slovenska. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že predseda vlády SR sa počas návštevy delegácie Európskeho parlamentu na Slovensku (7. – 9. marca 2018) vyjadril, že „na východnom Slovensku […] nič nie je,“ (Report on the ad hoc delegation to Slovakia, Brusel, 12.03.2018, s. 13), presun sídla na východ krajiny nie je možný, pretože tam nič nie je. Požadujeme preto, aby sa sídlo Úradu vlády SR presunulo na stredné Slovensko, teda na polcestu medzi bublinou a prázdnym priestorom.


Sklamaný Slovák    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Sklamaný Slovák na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook