bring back old Holeš

petícia na vrátenie starého holeša🥺IMG_3031.jpeg

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Martin na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...