PETÍCIA za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej - Palkovičovej v Starom Ružinove

My, dolu podpísaní občania dotknutí na svojich právach vo veci verejného záujmu v zmysle petičného práva požadujeme od mestskej časti Bratislava-Ružinov, aby sa bezodkladne zastabilizovalo dotknuté územie verejného parkoviska tým, že sa odstráni oplotenie a elektrická rampa z verejného parkoviska a sprístupní sa predmetné parkovisko pre verejnosť.
Požadujeme predané pozemky nachádzajúce sa na parcele č. 10800/66, 10800/67 znova získať do majetku hl. mesta SR Bratislavy a následne ich spolu s parkoviskom zveriť do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov. V súlade s platnými právnymi predpismi SR žiadame zachovať význam parkoviska ako súčasti miestnej komunikácie vzhľadom na osídlenie a potreby miestnej dopravy. Žiadame mestskú časť Bratislava-Ružinov ako orgán miestnej štátnej správy a štátneho odborného dozoru o plnenie si povinností pri ochrane verejného parkoviska.


Boris Čechvala, Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Boris Čechvala, Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook