ABY SME MOHLI DôSTOJNE ŽIŤ - návrh na zmeny v exekučnom zákone a v exekúciach a ako by to malo fungovať

Vážený Poslanci a Poslankyňe národnej rady SR, Zákonodarcovia, Súdy, Prezident , Premiér, Európsky súdny dvor, Európsky súd pre ľudské práva, Ministerstvá a všetkých ktorých sa toto týka : 

Aby sme mohli dôstojne žiť – návrh na zmeny v exekúciach alebo ako by to malo fungovať + petícia

 

 

Zastavme fašistické praktiky exekútorov na Slovensku, zastavme štátom podporované vytváranie chudoby,,,,,PETÍCIA ZA OKAMŽITÚ ZMENU PRAVIDIEL A EXEKÚČNEHO ZÁKONA, ZMENU PRÁVOMOCÍ EXEKÚTOROV.

 

Občania Slovenskej Republiky by radi platili svoje záväzky, avšak nie za likvidačných podmienok ktoré sú podporované prostredníctvom štátu, súdov a exekútorskej mafie. Problém prečo sa ľudia ktorý sa už do dlhov dostali vyhýbajú exekútorom je ten že exekúčne zrážky likvidujú ludské životy a dostávajú ľudí do existenčných problémov. Toto je plánované, štátom schválené podporovanie chudoby. Dôvody prečo ľudia nemajú prostriedky na splácanie svojich záväzkov sú rôzne – choroba,strata zamestnania, neovplyvniteľné životné situácie a pod. Štát pomocou exekútorov a súdov dostáva ľudí z problémami do ešte väčších problémov zrázkami so mzdy kďe splátka je podstatne vyššia ako pôvodná splátka pohladávok. Takto vedome dostávajú ľudí do ešte väčších problémov, kedy vznikajú dlžníkom ešte väčšie dlhy, strata bývania, rodinné problémy, psychické problémy – a všetko toto je robené na občanoch Slovenskej Republiky s pomocou štátu. Iba z dôvodu aby sa v čo najkratšom čase uspokojil veriteľ – osoba z kapitálom ktorá na tom zarába.

 

Stres je v západnej Európe legálna diagnóza ktorá môže viesť k iným psychickým problémom a niekedy aj k samovraždám. Štát, exekútor a súdy vedome dostávajú svojími praktikami ľudí do neunosného stresu, ktorí spôsobuje ešte väčšie problémy. Politici, štát,exekútori,sudcovia a všetci ktorí žíjú z peňazí obyčajných ľudí týchto obyčajných ľudí vedome likvidujú , likvidujú ich životy a jediným ich záujmom je uspokojenie pohladávok veriteľa.

 

Tieto praktiky podporujú aj nelegálne formy zamestnávania, odchod ľudí do iných krajín atď.

 

Tento štát, súdy a zákony sú postavené proti ľudom – vlastným občanom. Štát ani súdy nezaujíma to, aké sú možnosti splácania dlhu zadĺženého človeka, ale podporujú iba nenažranosť veriteľov, ktorí si potrebujú bez ohľadu na situáciu a možnosti dlžníka nárokovať na splatenie dlhu v čo najkratšom čase. Tu nejde o uznanie dlhu a jeho následné splácanie dlžníkom ktorý sa dostal do problémov ale o finančnú likvidáciu občanov.

 

Ako by mali podla nás exekúcie vyzerať – aby občania tohto štátu mohli nadalej žiť svoje životy

 

1- Po návrhu na súd by mal súd alebo exekútor zistovať životnú situáciu konkrétnej osoby - jeho príjmy, a výdavky a náklady na život. Každý prípad by sa mal riešiť individuálne.

 

2 – V prípade príjmov od 400 do 700 eur v čistom by mala byť maximálna čiastka ktorú možno exekuovať 10% z čistého príjmu dlžníka.

 

3 – od 701 Eur do 1400 Eur v čistom – 15% z čistého príjmu.

4 – od 1401 Eur a viac – 25% z čistého príjmu

 

5 - Detské prídavky, podpora v nezamestnanosti, nemocenské dávky ,invalidný dôchodok,starobný dôchodok nižší ako je výška minimálnej mzdy by mal byť nepostihnutelný zrážkami. Dochodok vyšší ako výška minimálnej mzdy maximálne 10% z čistého mesačného dôchodku.

 

6 – Zrážky so mzdy by sa mohli vykonávať v rovnakej výške až po nariadení súdom a až po tom ako dlžník neuhradil dohodnutú pravidelnú mesačnú splátku v období do 3 kalendárnych mesiacov a neupovedomil ani veriteľa ani súd.

7 – V prípade neočakývanej udalosti možnosť okladu splácania na dobu max 6 mesiacov / na základe evidencie /

 

8 – Veriteľ by mal mať právo každých 12 mesiacov osloviť dlžníka so zvýhodnenou ponukou predčasného splatenia dlžnej sumy resp mimoriadnej splátky a zníženie dlžnej sumy.

 

9 – Obidve formy pohladávok – prednostné aj neprednostné by mali podliehať rovnakej zrážke a to max % z čistého príjmu dlžníka aby svojou výškou nemohli ohroziť dôstojnosť života a uviesť občanov do existenčných problémov.

 

10 – Exekuovať majetok – zariadenie domu, bytu, prípadne dopravný prostriedok slúžiaci na dopravu do práce by bolo možné iba v mimoriadnych prípadoch kedy by zlyhali všetky dostupné možnosti a dlžník sa vedome vyhýba plateniu svojich pohladávok prípadne nebol ochotný splácať stanovený splátkový kalendár a nieje mu možné zrážať určenú sumu od zamestnávateľa nakoľko nemá pracovný pomer.

 

11 - znížiť právomoci exekútorov a zriadiť komisiu , ktorá pri opakovanom zneužívaní a nedodržiavaní zákonných praktík a postupov okamžite exekútora odvolá z funckie.

Viď pravidelné nezakonné exekúcie od exekútora Krutého / najprv likvidoval ľudí cez spoločnosť pohotovosť, dnes ich likviduje tak že praktizuje ilegálne a nezákonné praktiky, pritom beztrestne môže pravidelne porušovať zákon a likvidovať ludskú existenciu/.Alebo exekútor Usačev vraj nemohol pristúpiť na nižšiu splátku navrhnutú dlžníkom lebo má vraj doma DVE DETI. Za to exekútor Krutý mohol exekuovať detské prídavky na účte kde bol disponibilný zostatok 57 Eur!!!Ale vraj suma do 99 Eur na bankovom účte nepodlieha exekúcii. Paradox že takýto ľudia maju svedomie hovoriť o svojich deťoch pritom iným deťom kludne vezmú všetko.

 

12 – Dlžníci by boli evidovaný v databáze a nemohli by dostať žiaden úver min 5 rokov po skončení splacania svojich dlhov.

 

Myslíme si že tento systém a spôsob exekúcií by nebol pre občanov likvidačný. Bol by postavený na férovom pristupe s tým že každý dlžník by si bol vedomý toho že v prípade neočakávanej situácie ho exekútorsá mafia s pomocou štátu nezlikviduje ale priznaním dlhu buďe môcť pomaly a bez problémov splácať svoje záväzky.

 

Či vás postihla exekúcia alebo nie , sme občania jednej krajiny a mali by sme držať spolu. Zlepšovať podmienky pre život v tejto krajine pretože nikdy neviete čo život prinesie. Mali by sme sa spoločne snažiť budovať našu budúcnosť ako jeden národ, snažiť sa o lepšie podmienky aby tu štát a exekútory nenchávali spúšť v ľudských životoch, aby sme tu nemali hladné deti, aby sme nestrácali strechu nad hlavou, rodiny, aby sme nemuseli padať na kolená a báť sa o svoj život iba preto že nastala v našich životoch nepredvídateľná situácia a plány ktoré sme mali sme museli zmeniť a nedokázali sme ďalej plne uhrádzať svoje záväzky. Spoločne bojujme proti týmto PROTI ÚSTAVNÝM PRAKTIKÁM, ktoré narúšajú dôstojnosť a právo na spokojný život občanov.

 

 

 

 


Iniciatíva Otrok    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Iniciatíva Otrok na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )