PETÍCIA za dôstojné pokračovanie činnosti Strednej priemyselnej školy technickej Martin v priestoroch na ulici Novomeského 5/24 v Martine v pôvodnej budove.

Kontaktujte autora petície

Odpoveď ŽSK na odovzdanie petície

2024-02-05 20:44:10

Vážení priaznivci Strednej priemyselnej školy technickej Martin,

po odovzdaní petície na Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) nám ŽSK odpovedal listom 02679/2024/OŠaŠ-2 v ktorom uvádzajú, citujeme:
 
"ŽSK nebude brať do úvahy zoznam osôb podporujúcich elektronickú petíciu, pri ktorých nie je uvedená presná adresa trvalého bydliska. Z uvedeného vyplýva, že ŽSK do úvahy bude brať len podporu petície 250 osôb." 
 
Z celkového počtu 3007 podaných podpisov kraj uznal 250 podpisov!!! Elektronické teda neprijali. 
Počet 250 uznaných podpisov nám neumožní podľa zákona 85/1990 Zb. vyrokovať našu petíciu podľa paragrafu 5d petičného zákona, teda so Zastupiteľstvom ŽSK.
 
PRETO SI VÁS DOVOĽUJEME POPROSIŤ O VAŠU PODPORU NASLEDOVNE:
 
1. Papierovú petíciu môžete podpísať každý deň na SPŠT Martin od 7,00 do 18,00 na vrátnici školy.
 
2. Petičný hárok si môžete stiahnuť na uvedenom linku
 
Podpísaný nám ho môžete doručiť osobne na vrátnicu školy. Prípadne môžete petičný hárok vložiť do poštovej schránky SPŠT, ktorá sa nachádza vľavo pri hlavnom vchode do školy a je dostupná nonstop. Ak ste mimo mesta Martin, môžete nám podpísané petičné hárky doručiť poštou na adresu školy (SPŠT Martin, Novomeského 5, 036 01 Martin). 
 
 
Veľmi pekne Vám ďakujeme za váš záujem a podporu.

Lenka Hunorova Galuscakova

Petícia podaná na Zastupiteľstvo ŽSK

2024-01-12 13:08:50

Dňa 12. januára 2024 petičný výbor OSOBNE odovzdal PETÍCIU, petičné hárky a sprievodný list petície v podateľni Žilinského samosprávneho kraja.

 

Sprievodný list k petícii:

Zastupiteľstvo ŽSK
Komenského 48
011 09 Žilina

VEC: Odovzdanie petičných hárkov

Dolu podpísaná Ing. Lenka Huňorová, poverená petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy vo veci predmetnej petície Vás týmto informujem, že v dňoch 16.11.2023 – 10.01.2024 sa zbierali podpisy pod petíciu „PETÍCIA za dôstojné pokračovanie činnosti Strednej priemyselnej školy technickej Martin v priestoroch na ulici Novomeského 5/24 v Martine v pôvodnej budove.“.

Petícia je podaná v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a v zmysle tohto zákona obsahuje všetky predpísané náležitosti. Petíciu podporilo spolu 3 007 občanov, z čoho 236 podpísalo petíciu osobne a 2771 popísalo elektronickú petíciu, čo je dokladované počtom 182 ks petičných hárkov, ktoré spolu s petíciou tvoria prílohu tohto listu. Z výsledkov petície je zrejmé, že veľká časť obyvateľov  Žilinského kraja je za zachovanie činnosti Strednej priemyselnej školy technickej Martin (ďalej len SPŠT Martin) v priestoroch na ulici Novomeského 5/24 v Martine v pôvodnej budove. Na základe vyššie uvedených skutočností vyplývajúcich z výsledkov predmetnej petície žiadame Zastupiteľstvo ŽSK aby nevydalo rozhodnutie, resp. žiadne povolenie na sťahovanie školy SPŠT Martin do iných priestorov a škola pokračovala vo svojej činnosti v súčasných priestoroch.

 

S pozdravom

Petičný výbor – predseda Ing. Lenka Huňorová, Hurbanova 19, 036 01 Martin  (Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov)

Petičný výbor členovia:

Ing. Iveta Chmelíková, Chotárna 3, 036 08 Martin
Anežka Najšlová, Matuškova 8, 036 01 Martin
Michal Matia, Kratinova 49, 036 08 Martin

Prílohy:

1. Petícia s názvom: PETÍCIA za dôstojné pokračovanie činnosti Strednej priemyselnej školy technickej Martin v priestoroch na ulici Novomeského 5/24 v Martine v pôvodnej budove
2. Petičné hárky 154 + 28, spolu 182

418586386_10225839780366567_6754625360018923223_n.jpg


Lenka Hunorova Galuscakova

Stovky ľudí podpisujú petíciu. Školu si vziať nedajú

2023-11-26 18:48:51

Ďakujeme všetkým za podporu. 

Do pozornosti dávame článok v denníku ŠTANDARD o našej petícii. 

https://zilina.standard.sk/497479/stovky-ludi-podpisuju-peticiu-skolu-si-vziat-nedaju


Lenka Hunorova GaluscakovaZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...