Otvorený list primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi

Kontaktujte autora petície

Tlačová správa Nezastavajme Lido prázdnymi kanceláriami a investičnými bytmi!

2024-03-26 10:08:08

Važení podporovatelia

Pokračujeme v komunikácii s magistrátom v snahe presadiť environmentálne a sociálne rozumné a citlivé prístupy k tvorbe mesta. Aktuálnym príkladom je Lido ako cenné nezastavané územie v centre Bratislavy s veľkým potenciálom pre budúcnosť. V odpovedi na list primátora apelujeme na to, aby centrotvornosť (ktorou operuje magistrát aj developeri) nebola otrocky chápaná len ako zastavanie územia budovami s kancelárskou či - sociálne nedostupnou - obytnou funkciou. Aktuálne sme vydali aj tlačovú správu, ktorou chceme náš apel poskytnúť médiám a verejnosti. 

Celé znenie tlačovej správy, nášho listu, primátorovu odpoveď na náš prvý lisť či mapu plánovanej výmeny pozemkov na Lide si môžete prečítať na tomto linku

Eše raz Vám ďakujeme za podporu a budeme Vás ďalej infrmovať o dianí okolo Lida.

 

S úctou,

Iniciátori*iniciátorky: PhDr. Ivana Rumanová, Mgr. Peter Szalay, PhD. (Seminár urbánnej imaginácie) prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Ing. Ľubica Trubíniová (Slovenský ochranársky snem, ZO SZOPK č. 6, Bratislava otvorene)


Seminár urbánnej imaginácieZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...