Petícia za zachovanie športovej a rekreačnej funkcie STARÉHO LETISKA VAJNORY

Kontaktujte autora petície

Iniciatíva pre zachovanie znížených sadzieb dane z nehnuteľnosti po dobu kým sa situácia nestabilizuje

2020-04-24 20:52:29

www.peticie.com/dane

Priatelia

Pre podporu iniciatívy pre zachovanie znížených sadzieb dane po dobu kým sa situácia nestabilizuje bola vytvorená petícia. Problém je celoslovenský, preto sa môžu pripojiť všetci. Prosím podpíšte elektronickú petíciu v priloženom linku a šírte tento link akýmkoľvek spôsobom.
Ďakujeme  
92462770_102219184786506_9173438455013703680_n.jpg
 
 

Juraj Ondruška

Pomôžte dostať Vajnorákov k REFERENDU týka sa to aj Vás!

2018-12-07 22:34:16

NEZABUDNITE svojim známym z Vajnor pripomenúť, že majú ísť zajtra na miestne REFERENDUM! Týka sa to aj Vás, tak to nepodceňujme...
ak máte možnosť, prosím ďalej šírte: www.peticie.com/letisko

Zajtra sa koná REFERENDUM, ktoré je pre budúcnosť Bratislavy a okolia, Váš život, život Vašich rodín minimálne tak dôležité ako boli komunálne voľby. Vzhľadom na výsledok volieb vo Vajnoroch považujeme referendum za dôležitejšie! Preto Vás žiadam, aby ste využili všetky dostupné prostriedky a pomohli dostať aj tých pasívnejších Vajnorákov k urnám. Najdôležitejšia je účasť! Ak nebude referendum úspešné, efekt bude opačný, developer zvíťazí, a nám ostanú len oči pre plač. Využite telefonický kontakt, osobnú agitáciu, skrátka čokoľvek....
Prajem Vám príjemné sviatky.
www.vajnorskereferendum.sk


Referendum 8.12.2018 vo Vajnoroch 7:00-20:00
47488105_2084317021615689_1646726311378419712_n3.jpg


Juraj Ondruška

Aj vy môžete prispieť na referendovú kampaň.

2018-11-21 15:23:55

Financovanie kampane pre miestne referendum vo Vajnoroch je možné finančne podporiť. Nebude jednoduché dostať k urnám 50% obyvateľov. Preto je Vaša podpora dôležitá. Prostriedky budú využité pre zabezpečenie osvety, propagácie a maximalizácie účasti na referende. 

Pre podporu referendovej kampane je zriadený transparentný účet
Číslo účtu: SK6383300000002401535144

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2401535144

Ďakujeme
1_DpVNUugFmEhGhblHmXxbVA2.png


Juraj Ondruška

Spoločný PROTEST proti zmenám ÚP na objednávku DEVELOPEROV

2018-09-26 11:24:16
42058310_331892090877286_2432382035768115200_o1.png


27.9. 17 00 pred budovou primaciálneho paláca. 
Primaciálne námestie BA.

 Chceme vyjadriť nesúhlas vo veci vybraných zmien územného plánu BA, ktoré sa majú zajtra 27.9. schvaľovať! Ide o ZaD 04 ÚP BA

 bod 105

 

 

Príklady lokalít, kde chce návrh povoliť ďalšiu výstavba:

 


Podunajské Biskupice - územie južne od Vodného zdroja pri ulici Odeská - mení sa zo zelene na rozvojové územie.

 Podunajské Biskupice - areál Hydrostav - Helios a areál firmy GEOS - dochádza k zmene územia na viacpodlažnú zástavbu a rozvoj.

 

Nové Mesto - lokalita, kde boli bývalé mlyny a pekárne na Račianskej ulici sa mení na rozvojové územie s najnižšou mierou regulácie M, čo umožňuje výškovú zástavbu.

 

Nové Mesto - Towercom, neďaleko križovatky Rožňavskej a Vajnorskej - mení sa z stabilizovaného územia na územie na rozvojové územie obchodu a služieb.

 

Vajnory - Vajnorské letisko - mení sa územie vedené za rekreačným účelom na rozvojové územie so zástavbou

 

Mlynské nivy - dochádza v západnej časti k zmene územia na rozvojové s reguláciou M, čo znamená aj možnosť na výstavbu ďalších výškových budov v tejto lokalite.

 

Dúbravka - Veľká lúka pri Technickom skle - sa mení na rozvojové územie

 

Záhorská Bystrica - lokalita Pod cintorínom a Františkov majer, taktiež sa znížuje miera regulácie a menia sa na rozvojové územia.

 

Petržalka - Janíkovské pole - ďalšie rozširovanie Slnečníc, mení sa územie s funkciou šport a telovýchova na rozvojové územie vhodné pre výstavbu.

 

Čunovo - ďalšie 3 lokality, ktoré sa menia na lokality s možnou zástavbou, určené k rozvoju. Lokalita Dlhá ulica - Záhrady, lokalita CO skladu a areál poľnohospodárskeho družstva.


Juraj OndruškaZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...