Na podporu zrušenia odvolania MUDr.P.Kaščáka, PhD. z funk.primára

Kontaktujte autora petície

INFORMOVANIE VEREJNOSTI

2015-08-11 12:07:57


Petičný výbor dňa 10.08.2015 oficiálne ukončil zbieranie podpisov k petičnej akcii za zrušenie odvolania MUDr. Petra Kaščáka PhD. z funkcie primára Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Ešte pred oficiálnym ukončením Petičný výbor (PV) dňa 07.08.2015 osobne doručil vedeniu Fakultnej nemocnice Trenčín žiadosť o prijatie petičného výboru na dnešný deň 11.8.2015 o 11 hodine. Na svoju  žiadosť dostal PV z rovnakej adresy odosielateľa:  riaditel@fntn.sk dve odlišné odpovede. V jednej odpovedi, zo včerajších doobedňajších hodín bol PV informovaný, že riaditeľ FN MUDr. Stanislav Pastva čerpá do 24.08.2015 dovolenku, a že stretnutie Petičného výboru sa môže uskutočniť s námestníkom riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť a s námestníkom riaditeľa pre stratégiu a rozvoj.

Neskôr, v poobedňajších hodinách bolo Petičnému výboru oznámené, že pre dôvody osobitného zreteľa, si zásadné otázky personálnej politiky ovplyvňujúce chod nemocnice a personálne obsadenie zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa FN Trenčín vyžadujú jeho osobnú prítomnosť. Na základe uvedeného bolo Petičnému výboru navrhnuté, že sa má obrátiť na orgán verejnej moci v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Členovia Petičného výboru v spolupráci s Vami občanmi majú pripravenú Petíciu s tisíckami podporných podpisov.

Vzhľadom na skutočnosť, ktorú nám potvrdila asistentka (hovorkyňa FN) riaditeľa vo svojom maily z adresy riaditel@fntn.sk, a to že: „zásadné otázky personálnej politiky ovplyvňujúce chod nemocnice a personálne obsadenie zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa FN Trenčín vyžadujú osobnú prítomnosť riaditeľa FN “ ako i na skutočnosti zverejnené v denníku Trenčianske noviny zo dňa 3.8.2015 a to že: „Fakultná nemocnica v Trenčíne občiansku petíciu eviduje a vedenie nemocnice sa bude petíciou zaoberať, sme požiadali, aby pánovi riaditeľovi FN oznámila, že počas jeho čerpania dovolenky, prišla žiadosť o prijatie petičného výboru, aby mal možnosť v prípade záujmu o riešenie vzniknutej situácie krátkodobo prerušiť dovolenku a prijať Petičný výbor v čo najkratšom možnom čase.

Domnievame sa, že tlak verejnosti, o čom svedčí neutíchajúca podpora občanov vyjadrujúc svoj názor nielen v petícii, môže vplyvom nekonania vedenia nemocnice spôsobiť hlbšie problémy, ktoré bude nútený riešiť nadriadený orgán, čomu sa môže vyhnúť včasným zvážením okolností.Petičný výbor

Občianska petícia - na podporu zrušenia odvolania MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z funkcie primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

2015-07-25 11:10:35

Vážené dámy, páni, ďakujeme za Vašu podporu, ktorú ste prejavili MUDr. Petrovi Kaščákovi, Phd., ktorý bol dňa 21.7.2015 odvolaný z funkcie primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Dňa 22.7.2015 sme zahájili občiansku petíciu na podporu zrušenia odvolania MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z funkcie primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Podpisovanie petície plánujeme ukončiť dňa 3.8.2015.Našim jediným cieľom je, aby sa MUDr. Petra Kaščáka, PhD. vrátil do funkcie primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

PROSÍME O ZDIELANIE NAŠEJ PETÍCIE NA VAŠICH FB STRÁNKACH!

ĎAKUJEME!

PETIČNÝ VÝBOR

 

 

 


Petičný výborZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.