Petícia-siahnutie na plat, vykázanie z NR SR poslancov za nevhodné, vulgárne správanie

Vážený predseda NR SR pán Pellegrini.

My občania SR, žiadame o okamžitú nápravu, vedenia schôdze... nieje možné, aby poslanci z našich dani boli vulgárny, agresívny... máme právo na slušnú, kultivovanu debatu, preto žiadame ako občania SR vyvodenie zodpovednostia a znížiť z platu vulgárne a verbálne správanie. Taktiež žiadame o okamžité vykázanie poslanca z NR SR..

Poslanec je povinný pri výkone svojej funkcie správať sa v súlade so zásadami slušného správania, dobrých mravov a dodržiavať ústavu. Tzn.bez vulgarizmov, urážania, verbálnych a slovných útokov!

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Antalova Hana na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...