z ČIERNEJ na ZELENÚ - PETÍCIA ZA RIEŠENIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ: SEREĎ – Niklová huta – areál bývalého podniku a skládka lúženca (SK/EZ/GA/221 a SK/EZ/GA/222)

ČIERNEJ NA ZELENÚ

DJI_0195_logo_.jpgMy, dolupodpísaní občania žiadame príslušných zástupcov štátu, osobitne Ministra životného prostredia SR, Ministra pôdohospodárstva SR a Ministra zdravotníctva SR, aby urýchlene prijali opatrenia vedúce k riešeniu environmentálnych záťaží súvisiacich s Niklovou hutou Sereď, najmä:

1. Analyzovať aktuálny právny stav environmentálnych záťaží.

2. Zabezpečiť rozšírený a funkčný monitoring kvality ovzdušia, podzemných vôd a pôdy.

3. Vypracovať analýzu vplyvu environmentálnych záťaží na kvalitu verejného zdravia.

4. Vypracovať komplexný projekt rekultivačných a sanačných opatrení.

5. Pripraviť a spustiť financovanie sanačných prác. 

 

* Pre účely splnenia zákonných požiadaviek je nutné uviesť aj adresu trvalého pobytu    (tento údaj nebude zverejnený v zozname signatárov petície na webe).

 

Viac info na: http://zciernejnazelenu.sk/     https://www.facebook.com/peticia.niklovka

 

Petičný výbor: 

1. Viliam Javor, Krásna 1288/8, 926 01, Sereď, zástupca petičného výboru 

2. Bc. Miroslava Sabová Dudášová,Svätoplukova 2030/1, 926 01, Sereď 

3. Mgr. Michaela Pastorková, Lipová 2416/19, 926 01, Sereď

4. Ing. Ondrej Kurbel, Malá 2654/29, 92601, Sereď

5. Mgr. Zuzana Šutová, PhD., Hlavná 992/47, 92401, Galanta

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Viliam Javor bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...