Za zachovanie oddychovej zóny, zelene a parkoviska v lokalite Wilsonovo nábrežie Nitra

Štatistiky
Facebook