Petícia za zachovanie financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Komentáre

#206

Priedhorský

Martin Priedhorský (Považská Bystrica, 2023-03-09)

#211

Trvám na pokračovaní činnosti DPO SR, ktorá po roku 1989 prevzala patronát na požiarnikmi a po dnešok dokázala na Slovensku, že jej patrí miesto medzi prvými.

Július Tóth (GALANTA, 2023-03-09)

#217

Pozisťujem lebo som dobrovoli hasic a mislim si že by malo ostat ako bolo aj názov a aj dotacie( mislim si ze nikto by sa nepohnem ale keby boli onieco visieť tie dotacie)

Jozef Horvath (City, 2023-03-09)

#218

Lebo som dlhoročná členka DPO SR

Jana Krištofová (Bánovce nad Bebravou , 2023-03-09)

#221

Nechcem aby vláda SR schválila znenie tohoto zákonu.

Tamara Madleňáková (Likavka, 2023-03-09)

#226

Plne súhlasím spredkladateľom petície.

Viliam Popaďák (Cabov, 2023-03-09)

#231

Podpisujem lebo nesúhlasím s novým znením zákona

Martin Zaťko (Prievidza, 2023-03-09)

#234

Som za zachovanie koli bezpeciu v obci a zachovaniu tradície, ktorá pomáha a chráni

Julius Janota (Martin, 2023-03-09)

#237

Je potrebné zachovať údržbu, vybavenosť ako aj nových členov v záujme dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany obyvateľstva. Keď sa preruší línia záujmu, len veľmi ťažko sa opäť naštartuje...

František Žitniak (Rakovo, 2023-03-09)

#238

Lebo je dôležité zachovať DHZ, ktoré okrem iného vychovávajú a deti a mládež a zameriavajú sa na protipožiarnu prevenciu…

Lucia Dulanska (Liptovský Mikuláš , 2023-03-09)

#239

Podpisujem, lebo som dlhoročná dobrovoľná hasička a bytostne sa ma to dotýka. Záleží mi na zachovaní DPO SR, ktorá vykonáva mimoriadne dôležité úlohy v rámci celej SR. Okrem pomoci občanom - pri požiaroch, odčerpávaní vody, pri povodniach, živelných pohromách je neoddeliteľnou súčasťou práce dobrovoľných hasičov je i výchova mladej generácie. Dobrovoľní hasiči učia mladých hasičov zodpovednosti, pomoci ostatným, družnosti. Učia ich pracovať v kolektíve, socializovať sa.
Dobrovoľní hasiči sú prítomní takmer na všetkých akciách, ktoré poriadajú obce, mestá.

Eva Hladenová (Kolárovice, 2023-03-09)

#245

Lebo som dobrovoľný hasič a bývalý zamestnanec DPO SR a záleží mi na budúcnosti DPO SR.

Ivana Kohútová (Turčianske Teplice , 2023-03-09)

#249

Som dobrovoľný hasič a nesúhlasím s týmto zákonom

Milan Masnica (Horňany , 2023-03-09)

#251

Lebo som DHZ

Zuzana Uhliarová (Rojkov, 2023-03-09)

#252

Lebo je to dôležité

Miroslav Kollár (Bartošova Lehôtka, 2023-03-09)

#266

podpisujem

Božena Drobková (Sklabiňa, 2023-03-09)

#269

Podpisujem lebo chcem aby sa to zachovalo financovanie dobrovoľného hasičského zboru lebo je to zároveň škoda aby to zaniklo.

Juraj Ivanič (Banská Štiavnica , 2023-03-09)

#270

Podpisujem, lebo mi na tom záleží.

Ľubomír Šoltís (Batizovce, 2023-03-09)

#278

Nesúhlasím s pripravovanou novelou Ministerstva vnútra SR, jej prijatim dôjde k zániku DHZ Ó zloziek. DPO SR je jedna z najlepšie fungujúcich organizácií na Slovensku.

Agatka Kunošova (Vernar, 2023-03-09)

#279

Lebo nesúhlasím s tým aby štát prestal podporovať združenia DHZ

Kristína Kováčiková (Klasov, 2023-03-09)

#282

Som dobrovoľný hasič a ako občan si uvedemujem že posledné krízi sme zvládli len vďaka dobrovoľníkom.

Vladimír Mrekaj (Bobrov, 2023-03-09)

#288

keby pri záplavách neboli dobrovoľníci tak by boli omnoho väčšie škody, som hasič..

Jozef Petrek (Banovce nad Bebravou, 2023-03-09)

#292

Lebo chcem.

Tibor Alberti (Sirk, 2023-03-09)

#294

Podpisujem, lebo som členom DHZ Dulov a nesúhlasím z novými opatreniami NR SR.

Mária Kušnierová (Dulov, 2023-03-09)

#299

Podpisujem ako člen DHZO Hranovnica,lebo bez našej činnosti by 50% požiarov a iných prírodných katastrôf by profesionáli neboli schopný všetko utiahnuť.Bez zaškolenie mládeže aj deti už od školského veku nie je možné čeliť požiarom a iným katastrofam.

Vladimír Juráček (Hranovnica, 2023-03-09)

#301

Som dobrovoľným hasičom už 41rokov a nechápem prečo táto vláda nás chce zlikvidovať.

Jozef Hladena (Kolárovice 31, 2023-03-09)

#304

Som dobrovoľný hasič.

Ondrej Cifra (Urmince, 2023-03-09)

#309

Lebo s tým súhlasím

Cyril Michael Kaplan (Martin, 2023-03-09)

#312

Nechcem aby zanikla DPOSR a dobrovoľne hasičské zbory

Michal Holovka (Dlhoroční člen DPOSR aPreseda DHZ Svidník, 2023-03-09)

#323

Zauška Peter

Peter Zauška (Selce, 2023-03-09)

#325

Nesúhlasím, dobrovoľný hasiči sú dôležitý a robia skvelú prácu

Monika Čaplova (Veľký Biel, 2023-03-09)

#329

Som za zachovanie financovania DPO

Daniel Kopačka (Mikušovce, 2023-03-09)

#343

Podpisujem, lebo chcem, aby bolo zachované financovanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Matej Fľak (Trnovo, 2023-03-09)

#354

Podpisujem,lebo som hrdá hasička

Laura Tomčányová (Trnovo, 2023-03-09)

#368

Chcem.

Tomáš Vranský (Špania Dolina, 2023-03-09)

#370

Som členom DHZ

Martin Suchomel (Košeca , 2023-03-09)

#389

Podpisujem,lebo som predseda DHZ v nasej obci,a zalezi mi na tom aby sa pokracovalo dalej.

Marcela Šugarekova (Tvarožná, 2023-03-09)

#399

Je to dôležité !!!

Richard Horecny (Trenčín , 2023-03-09)

#400

Súhlasím s peticiou

Mariana Latinakova (Heľpa, 2023-03-09)Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...