ZNÍŽENIE počtu žiakov na 1. stupni ZŠ na 20

Komentáre

#1402

Dnešné deti majú rôzne poruchy učenia a ak im chceme pomôcť nich počet v triede by nemal byť veľký.

Jana Petrilová (Lemešany, 2021-02-16)

#1403

Navyšovanie počtu žiakov je nesprávne, protichodné s modernými trendami vyučovania a kontraproduktívne pre vyučovací proces.

Dávid Ihnačák (Huncovce, 2021-02-16)

#1404

sama som učiteľkou v škole, kde máme prevažne rómske deti, u nich by ten počet bol neskutočne znevýhodňujúci - študujú v cudzom jazyku (doma sa slovensky nerozprávajú, ani neučia). V škole si vyžadujú individuálny prístup, rodičia s nimi doma nepracujú, je to na práci učiteľa, čím viac ich v triede má, tým menej sa im môže venovať.

Lívia Šavelová (Spišský Štiavnik, 2021-02-16)

#1408

Je to potrebné

Zuzana Bégerová (Veľká Dolina , 2021-02-16)

#1415

Holienčiková

Elena Holienčiková (Medzilaborce, 2021-02-16)

#1422

Podpisujem

Natália adeňová (Medzilaborce, 2021-02-16)

#1426

Podpisujem, lebo pracujem na škole, ktorú navštevuje takmer 90% rómskych žiakov, teda žiakov z málo podnetného prostredia. Je neúnosné na prvom, ale aj na druhom stupni zvládnuť viac ako 20 takých detí.

Anna Hudzíková (Spišský Štiavnik, 2021-02-16)

#1430

Počty žiakov sa musia znižovať, lebo už teraz je to neúnosné pri rómskych žiakoch. 20 žiakov v triede aj to je ešte veľa.

Veronika Kovalčíková (Huncovce, 2021-02-16)

#1444

súhlasím s petíciou presne pre to odôvodnenie

Henrieta Belánová (Košice, 2021-02-16)

#1451

podpisujem nakoľko nesúhlasím so zvyšovaním počtu žiakov v triede .

Michal Pajkoš (Stropkov, 2021-02-16)

#1462

som za to,aby sa počty žiakov v triede nezvyšovali

Monika Jakubková (Vranov nad Topľou, 2021-02-17)

#1464

So za zníženie počtu žiakov v triedach prvého stupňa.

Ľudmila Saladiaková (Vranov nad Topľov, 2021-02-17)

#1465

Práca v triede s vyšším počtom žiakov je, zvlášť v súčasnosti, extrémne náročná.

Dušan Guman (Prešov, 2021-02-17)

#1471

Zavacká

Anna Zavacká (Rokytovce 70, 06801, 2021-02-17)

#1475

Podpisujem, lebo zo skúsenosti viem ako ťažko je pracovať s 22 žiakmi v prvom ročníku a 25 v 2.-4. ročníku. K tomu ak sú tam ešte deti zo sociálne znevýhodneného prostredia postupne aj žiaci s IVVP.

Helena Lacová (Svidník, 2021-02-17)

#1476

Súhlasím s daným počtom žiakov, v 1.ročniku by mohlo byť aj menej

Silvia Olajosová (Poprad, 2021-02-17)

#1481

Strigáčová

Klára Strigáčová (Rožňava, 2021-02-17)

#1491

Podpisujem, lebo, navyšovanie počtu žiakov v triedach je vysoko neefektívne aj z hľadiska psychologického rozsahu.

Bohumíra Pajerová (Spišská Belá, 2021-02-17)

#1493

Podpisujem petíciu.

Zita Bőszörményiová (Rožňava, 2021-02-17)

#1498

Učím rómske deti a 20 žiakov na triedu je veľa - a to ešte s množstvo začlenených žiakov s poruchami učenia a z menej podnetného, zanedbaného prostredia

Miroslava Malichová (Spišská Belá, 2021-02-18)

#1502

Podpisujem, pretože v dnešnej dobe pri inkluzívnom vzdelávaní je vyšší počet žiakov v triedach neúnosný.

Mária Marhevková (Prešov, 2021-02-18)

#1503

Úplne súhlasím s odôvodnením ako rodič žiaka a zároveň ako učiteľka.

Lucia Strelcová (Renčišov , 2021-02-18)

#1508

Podpisujem

Žaneta Matysová (Prešov, 2021-02-18)

#1512

súhlasím so znížením počtu žiakov v triede

Júlia Šverhová (Prešov, 2021-02-18)

#1525

Podpisujem, lebo 20 ziakov v triede na 1. stupni je az cez hlavu.

Kristina Tirerova (Duplin, 2021-02-19)

#1527

Nižší počet žiakov v triedach zaručí lepšiu kvalitu vzdelávania.

Alena Poduskova (Hrinova, 2021-02-19)

#1535

Počet žiakov 25 v triedach je neúnosné. Máme to vyskúšané na vlastnej koži.

Mária Jankoveová (Veľká Lehota , 2021-02-19)

#1547

Podpisujem, lebo 20 a menej žiakov mi umožní individuálne pristupovať ku všetkým žiakom.

Renáta Krestianková (Svidník, 2021-02-19)

#1550

tento krok je dôležitý, pretože žiaci na začiatok potrebujú veľa pozornosti a času, aby dobre zvládali vyššie ročníky.

Mária Psárska (Nová Baňa, 2021-02-19)

#1560

Podpisujem, lebo nesúhlasím s navýšením počtu žiakov v triede.

Eleonora Novak (Detva, 2021-02-20)

#1565

Podpisujem, lebo súhlasím so znením petície.

Slavomíra Dojčánová (Nová Baňa , 2021-02-21)

#1568

Zimermanová

Ľudmila Zimermanová (Nová Baňa, 2021-02-21)

#1569

Kvalita, intenzita výučby sa pri vyššom počte žiakov v triede, skupine, jednoznačne znižuje. Snaha by mala byť, podľa môjho názoru, opačná a počty žiakov by sa mali v triedach znižovať.

Rastislav Veselský (Košice, 2021-02-22)

#1575

Navysovat počet žiakov v triede neprospieva hlavne deťom, minimalizuje sa možnosť individuálneho prístupu a tým je menšia šanca dosiahnuť u dieťaťa optimálny a najvyšší možný výkon a úroveň vedomostí.

Blanka Kleštincová (Žiar nad Hronom, 2021-02-22)

#1578

Podpisujem, lebo mi záleží na kvalite vzdelávania.

Mária Pružinová (Žiar nad Hronom, 2021-02-22)

#1585

Nižší počet žiakov v triedach je z hľadiska výchovno-vzdelávacieho procseu vyhovujúcejší a efektívnejší.

Petra Peláková (Bardejov, 2021-02-23)

#1594

podpisujem

Lýdia Kmeťová (Hriňová, 2021-02-24)

#1595

Podpisujem, lebo nesúhlasím s navyšovaním počtov žiakov v triedach.

Miroslava Grolmusová (Prievidza, 2021-02-24)Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...