ZNÍŽENIE počtu žiakov na 1. stupni ZŠ na 20

Komentáre

#202

Podpisujem, lebo ucím prvákov.

Eva Szabóová (Dunajská Streda, 2021-02-04)

#207

Podpisujem petíciu

Katarína Prestlová (Prešov, 2021-02-04)

#208

Som učiteľka na 1.stupni.Učím 23 prvákov a je to veľmi náročné...

Monika Ághová (Vráble, 2021-02-04)

#215

Benešová Katarína

Katarína Benešová (Nitra, 2021-02-04)

#222

Podpisujem, lebo menší počet žiakov v triede hlavne na 1.stupni je dôležitý nielen pre učiteľa, ale hlavne pre získa a ma to vplyv na efektívne učenie.

Martina Vavrušová (Trenčín , 2021-02-04)

#229

Podpisujem na základe osobnej skúsenosti

Gabriela Motýľová (Zvolen, 2021-02-04)

#236

Podpisujem, lebo som z praxe a viem, čo je to väčší počet žiakov v triede, s integrovaní žiaci, sociálne znevýhodnení .
Nerozumiem kto toto navrhol. Vyskúšajte si pán minister na týždeň prvú triedu s 28 žiakmi.

Zita Michalková (Veselé pri Piešťanoch, 2021-02-04)

#243

Podpisujem, lebo mi zalezi na kvalite vzdelávania detí

Erika Bekecsová (Košice , 2021-02-04)

#247

Podpisuje, lebo mám 26 ročnú pedagogickú prax na 1.stupni ZŠ. A 20 ročnú prax v riadiacej funkcii a mnoho rozhodnutí nie je domyslených do praxe a špeciálne pre malotriedne školy. Neviem, akí,, odborníci,, radie na MŠ...

Henrieta Kohútová (Harmanec , 2021-02-04)

#248

Podpisujem

Tomáš Nemergut (Piešťany, 2021-02-04)

#249

Podpisujem, lebo súhlasím, aby limit žiakov v triede na 1.stupni ZŠ bol maximálne 20.

Milka Javoríková (Radoľa, 2021-02-04)

#253

Efektívnejšia je práca s nižším počtom žiakov.

Viera Bergmannová (Trnava, 2021-02-04)

#258

Pracujem ako vychovávateľka v ŠKD. Bežne mám v triede 31 žiakov a je to veľmi náročné. Preto by som súhlasila, aby žiakov bolo menej či v bežných triedach alebo v triedach ŠKD.

Tatiana Andrejková (Kamienka, 2021-02-04)

#262

Zvýši to kvalitu interakcie učiteľ - dieťa.

Marcela Melicharová (Spišská Nová Ves, 2021-02-04)

#269

Zvysuje sa aj pocet ziakov so specialnymi potrebami a roznymi dys - kami a preto je potrebne venovat im viac casu.

Andrea Slobodníková (Vydrník, 2021-02-04)

#272

Podpisujem, lebo je to prospešné zdravým žiakom, žiakom so zdravotným znevýhodnením. Počet nad znemožnuje individuálny prístup.

Mary Bacigalova (Nitra, 2021-02-04)

#280

Podpisujem, lebo je to správne.

Lucia Slovincová (Moravský Svätý Ján , 2021-02-04)

#283

Považujem za správny nižší počet žiakov v 1.ročníku

Marianna Tirpáková (Bratislava, 2021-02-04)

#301

Viac žiakov v triede, viac problémov. Slabší žiaci budú odsúvaní na vedľajšiu koľaj.

Anna Olbertová (Oravská Lesná, 2021-02-04)

#305

z praxe viem, že je to správne rozhodnutie

Zuzana Štepková (Radošina, 2021-02-04)

#312

Podpisujem, lebo je to rozumný návrh a zažila som prácu s deťmi keď ich je v triede 24 a aj 17-19 a je to celkom ina praca, je čas venovať sa viac kde treba

Anna Nemcova (Krupina, 2021-02-04)

#317

Som učiteľ 1.stupna a pri dnešných "akčných" deťoch je znížený počet na triedu priam nutnosťou ako skvalitniť priebeh výučby

Monika Bírová (Veľké Ripňany, 2021-02-04)

#318

Podpisujem to, lebo učím prvákov a druhákov. V triede máme 3-5 detí,ktoré majú nejaký problém a potrebujú individuálny prístup.

Renata Vaculová (Zvolen, 2021-02-04)

#320

Mám profesionálne skúsenosti s vyučovaním a viem ako školstvo funguje / nefunguje.

Tatiana Ďurovská (Trnava, 2021-02-04)

#326

Podpisujem

Tatiana Hricová (Sačurov, 2021-02-04)

#327

Podpisujem

Elvira Daru (Kráľová nad Váhom, 2021-02-04)

#328

Súhlasím s petíciou!

Gabriela Bodorová (Fiľakovo, 2021-02-04)

#330

Súhlasím

Mariana Hybska (Banská Bystrica , 2021-02-04)

#335

Nesúhlasím so zvyšovaním počtu žiakov v triedach!

Slávka Kalakayová (Košice, 2021-02-04)

#343

Mám s tým skúsenosti a bolo by to prínosom hlavne pre žiakov .

Eva Banasová (Zubrohlava, 2021-02-04)

#348

Podpisujem, lebo pracujem s touto vekovou kategóriou detí . Zabezpečiť rozvoj vedomostí, zručností, schopností každého dieťaťa z rôzneho sociálneho prostredia pri navrhovanom počte žiakov v triede nebude možné.

Mária Trúchlyová (Vyšné Remety, 2021-02-04)

#349

Súhlasím s petíciou.

Edita Dudáková (IMEĽ , 2021-02-04)

#357

Podporujem, nakoľko viem, ako to je zle, keď sa po prvom ročníku zlucia 2 kolektívy. Hrôza!

Ingrit Olschlagerova (Bratislava, 2021-02-04)

#363

.

Katarína Tureková (Stará Ľubovňa, 2021-02-04)

#364

Lebo som proti navýšeniu počtu deti v triedach

Lukas Jagnesak (Banská Bystrica , 2021-02-04)

#369

Naozaj 20 detí na 1.stupni je ideálne a aj sa pedagóg môže kvalitnejšie venovať každému žiakovi

Jaroslava Ďurajová (Rakovnica, 2021-02-04)

#383

Učím prvákov každý druhý rok a ideálne je pracovať s menším počtom detí, aby sme mohli využiť aj didaktické pomôcky, s každým urobiť nácvik, kontrolu a podobne...

Monika Ciglerová (Malachov, 2021-02-04)

#388

Podporujem,lebo viem aké je to učiť deti do 20 a nad. Neporovnateľné pre žiaka,pre učiteľa,pre rodiča pre spoločnosť.

Júlia Šebejová (Prešov, 2021-02-04)

#394

Navyšovanie počtu detí v triede vzhľadom na pribúdajúci počet detí s rôznym znevyhodnením a rôznymi poruchami je nelogické.

Elena Masárová (Čachtice, 2021-02-04)

#399

Súhlasím, menej žiakov v triede, viacej sa im môže učiteľ venovať

Jana Javorská Plavnická (Michalovce , 2021-02-04)Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...