Hromadná pripomienka verejnosti (Asociácia policajtov vo výslužbe) k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme

Komentáre

#3003

Podpisujem

Igor Matejovský (Nitra, 2020-12-01)

#3005

Kiebel Dušan

Dušan Kiebel (Liptovský Mikuláš , 2020-12-01)

#3014

Podpisujem

Jozef Ryzek (Nové Zámky, 2020-12-01)

#3019

Gen.Jozef Viktorin

Jozef Viktorin (Solcany, 2020-12-01)

#3021

Podpisujem

Jozef Strapko (Nitra, 2020-12-01)

#3022

Sa ma to tyka

Lenka Sanitrova (Hiadeľ , 2020-12-01)

#3023

Podpisujem lebo súhlasím s autorom petície

Ondrej Chlebuš (Mošurov, 2020-12-01)

#3025

Podpisujem, lebo súhlasím s touto hromadnou pripomienkou verejnosti, ktorú považujem za zásadnú.

Daniel CÁDRA (Dubnica nad Váhom, 2020-12-01)

#3028

Ján Ďurove

Ján Ďurove (Trenčín, 2020-12-01)

#3031

Podpisujem, lebo som aj ja poberateľom výsluhového dôchodku i keď len malého a jeho zníženie,alebo straty si nemôžem dovoliť.

Jozef Macejka (Borský sv. Jur, 2020-12-01)

#3032

Podpisujem, lebo súhlasím s týmto návrhom.

Marián Valach (Nitra, 2020-12-01)

#3040

Podpisujem, pretože sa stotožňujem s obsahom petície a s legislatívnou úrovňou odporúčajúceho textu na zmenu, resp. doplňujúceho textu návrhu ústavného zákona.

Oto Lobodáš (Madunice, 2020-12-01)

#3041

Podpisujem , lebo nesúhlasím s návrhom ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme. Trvám na zachovaní súčasnej legislatívy.

Jozef GÁBRIŠ (Nové Zámky, 2020-12-01)

#3046

Chládek Milan

Milan Chládek (Martin, 2020-12-01)

#3050

Ľubica Dolníková

Ľubica Dolníková (Martin, 2020-12-01)

#3051

Miroslav Kelemen

Miroslav Kelemen (Košice, 2020-12-01)

#3052

Lebo som policajt a nastupoval ask alo väčšina aj kvoli socialnym istotam
A nepáči sa mi zmena podmienok za pochodu

Štefan Mariančik (Bratislava , 2020-12-01)

#3053

Podpisujem.

Jaroslav Makový (Liptovský Mikuláš, 2020-12-01)

#3058

Podpisujem lebo súhlasím s hromadnou pripomienkou asociácie

Ľubo Soska (Kežmarok, 2020-12-01)

#3060

Gábor

Alexander Gábor (Karpatské námestie 7770 /10A Bratislava-Rača, 2020-12-01)

#3061

Ivan Váňa

Ivan Váňa (Turany, 2020-12-01)

#3063

podpisujem

Ivan Švantner (Brezno, 2020-12-01)

#3069

Podpisujem,
Ing. Tibor Horváth

Tibor Horváth (Sliač , 2020-12-01)

#3072

Ľudovít Benda

Ľudovit Benda (Podhajska, 2020-12-01)

#3073

Podpisujem a podporujem túto petíciu v plnom rozsahu

Milan Hronec (Česká, 2020-12-01)

#3082

Lebo

Peter Hrubý (Prešov, 2020-12-01)

#3084

Lebo podporujem zachovanie samostatného sociálneho a dôchodkového zabezpečenia silových zložiek.

Oto Nečas (Bratislava, 2020-12-01)

#3085

podpisujem

Ľubomír Uhel (Nové Mesto nad Váhom, 2020-12-01)

#3086

Z dôvodu dodržiavania programového vyhlasenia vlady k výsluhovým dôchodkom.

Lubos Haraslín (Bratislava , 2020-12-01)

#3089

Podpisujem.

Petr LUKÁŠ (TRENČÍN, 2020-12-01)

#3096

Podpisujem, lebo súhlasím s pripomienkou.

Dušan Šutarík (Šamorín, 2020-12-01)

#3109

Podpisujem, lebo nechcem aby sa v dôchodkovom systéme zabúdalo na vojenských dôchodcov a by mali vojenskí dôchodcovia naďalej riadne výsluhové dôchodky.

Ladislav Kašpar (Michalovce, 2020-12-01)

#3112

Chcem, aby bola zachovaná stabilizácia sociálneho systému policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže policajného povolania.“

Peter Bosák (Levoča, 2020-12-01)

#3115

Podporujem pretože súhlasím s navrhovanými zmenami - pripomienkami

Ján Marták (Nové Mesto nad Vahom, 2020-12-01)

#3116

Súhlasím s predmetnou petíciou

Stanislav ŠIMON (Pezinok, 2020-12-01)

#3118

Podpisujem, lebo sa stotožňujem s petíciou

Iveta Šimononová (Pezinok, 2020-12-01)

#3127

Podporujem túto petíciu svojím podpisom

Ján Kormaník (Pezinok, 2020-12-01)

#3128

Podporujem túto petíciu svojim podpisom

Mária Kormaníková (Pezinok , 2020-12-01)

#3129

Šamo Karol

Karol Šamo (Tornala, 2020-12-01)

#3151

Podpisujem

Ľubomír Barica (Turany, 2020-12-01)

#3155

Jednoznačne súhlasím s obsahom petície APVV.

Milan Čelko (Bratislava, 2020-12-01)

#3161

Podpisujem

František Hrončo (Hlohovec, 2020-12-01)

#3166

Pretože nesúhlasím s diletantizmom súčasnej vlády v oblasti dôchodkového zabezpečenia príslušníkov PZ , PfV...

Jozef Petráš (Trnava, 2020-12-01)

#3171

Áno podpisujem

Pavol Uriča (Považská Bystrica, 2020-12-01)

#3175

Podpisujem lebo súhlasím s hromadnou pripomienkou voči zmenám v dôchodkovom zabezpečení policajtov a vojakov. Svojim podpisom splnomocňujem JUDr. Hristo Gluškov, prezident Asociácie policajtov vo výslužbe na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.

Milan Gabriš (Trenčín, 2020-12-01)

#3180

lebo som splnila podmienky pre výsluhový dôchodok a celý život v službe som bola obmedzená možnosťou iného zárobku práve s prísľubom výsluhového zabezpečenia.

Tatiana Gazdagová (Košice, 2020-12-01)

#3195

Podpisujem lebo navrhovaný ústavný zákon definitívne ruší /nezohľadňuje/špecifickosť ľudskej práce, čo neobstojí
vo svetle vedy ani zdravého rozumu

Ján Kroľ (Banská Bystrica, 2020-12-01)