PETÍCIA OBČANOV PROTI VÝSTAVBE „LOGISTICKÉHO PARKU DUNAJSKÁ STREDA“ A PROTI VYŇATIU POZEMKOV Z POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU

Komentáre

#1405

Skodova

Katarina Skodova (Dunajska Streda , 2020-09-07)

#1408

Sylvia török

Sylvia török (Brestovec, 2020-09-07)

#1411

Djfk

Viola Wiedermannova (Dunajska Streda , 2020-09-07)

#1423

Juraj Brunczvik

Juraj Brunczvik (Dunajska Streda, 2020-09-07)

#1444

Lebo vystavba logistickeho parku by mala skodlivy vplyv na zivotne prostredie, zdravie ludi v blizkosti tohto arealu

Helena Molnárová (Dunajská Streda , 2020-09-07)

#1451

Purczell Ladiszlav

Ladiszlav Purczell (Velke Dvorniky, 2020-09-07)

#1453

Magyaricsová

Patrícia Magyaricsová (Gabcikovo, 2020-09-07)

#1456

Nesúhlasím s takou veľkou stavbou v blízkosti nàšho domova , ani zničením zelene, prírody a poľnohospodàrskej oblasti v tesnej blízkosti obytnej časti 3 obcí.

Zsolt Kacsa (Velké Dvorníky, 2020-09-07)

#1457

Rácz Nagy

Linda Rácz Nagy (Kutniky , 2020-09-07)

#1460

Paucek

Annamaria Paucek (Dunajska Streda, 2020-09-07)

#1462

podpisujem

Csenge Póda (Kútniky, 2020-09-07)

#1464

Všetky argumenty vidite vyssie..nežiadam zasahovať takýmto spôsobom do môjho života, a života mojej rodiny, vnúčat.

Terry Filko (Blazov 121, 2020-09-07)

#1473

Fejesova

Eva Fejesova (Kutniky Blazov 119 , 2020-09-07)

#1484

Lebo som proti

Zsuzsa Csomor (Dunajská Streda, 2020-09-07)

#1496

Toto už není možné

Marek Ladzianský (Kroměříž , 2020-09-07)

#1530

Lebo je to celè zle, absurdné

Róbert Hajdù (Dunajská Streda , 2020-09-07)

#1534

Chcem budúcnost, zivot pre svoje ratolesti

Jolán Gányovics (Ohrady, 2020-09-07)

#1541

Podpisujem

Gabriel Kulcsar (Kral Kracany, 2020-09-07)

#1542

Projekt bude mať negatívny vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi

Ildikó Sidóová (Vrakúň, 2020-09-07)

#1545

Gorcova

Zuzana Görc (gorcszsuzsi@gmail.com, 2020-09-07)

#1549

Podpisujem, lebo tam žije moja babka.

Imola Kovácsová (Horna Potôň, 2020-09-07)

#1558

som za zdravé životné prostredie, ochranu spodných vôd Źitného ostrova bez hluku a výfukových plynov

Zuzana Bohovová, PhDr. (Dunajská Streda, 2020-09-07)

#1565

Podpisujem lebo to je veľmi škodlivý na spoločnost

Evelin Zsírosová (Trstice, 2020-09-07)

#1573

Na našej najúrodnejšej pôde stavať logistický park, ktorý ešte znehodnotí aj bývanie ľudí v okolí nepovažujem za správne

Helena Kráľová (Bratislava, 2020-09-07)

#1576

Mert nem szeretném hogy a gyerekem egy szmogfelhőben nőjön fel

Fanni Botló (Dunajská Streda, 2020-09-07)

#1586

Žitnoostrovský pole musíme chrániť !!!!!!!!!!!!
A Csallóközi földeket nem szabadna sem eladni, sem beépiteni sem elherdálni pusztán anyagi érdekekből.. Meg kellene védenünk és őriznünk.Szerintem. Már szinte mindent beépítenek sajnos :(

Csilla Rácz (Dunajska Streda, 2020-09-07)

#1591

Podpisujem!

Richárd Hölgye (Nárad , 2020-09-07)

#1597

Paucekova

Erika PAučekova (Malé Dvorníky , 2020-09-07)

#1598

Chcem zachranit vzácnú ornú podu pre budúcnost, zdravie dospelích aj detí, bydlisko zvierat....! Nechcem tu ziadnú priemyselnú zónu!

Eva Nagy (Kútniky, 2020-09-07)Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...