Výzva MŠVVaŠ SR na preskúmanie vhodnosti filmového diela "Kto je ďalší?" pre školské predstavenia

Komentáre

#1606

Podpisujem to, pretože som ten film videla. Myslim si, že je nevhodný a nepatrí medzi študentov.

Eva Krčmáriková (Krupina, 2019-11-20)

#1610

Film je maximalne pre deti nevhodny a reakcia rezisera maximalne uboha.

Boris Divinský (Bratislava, 2019-11-21)

#1612

Na tento film sme boli so stredoškolákmi, pretože nám bol odporúčaný ako zriaďovateľom, tak aj poradňou, pod ktorú ako škola metodicky patríme. Riešime to momentálne aj v psychologickej komunite, sú po väčšine negatívne postoje voči filmu, niektorí kolegovia po filme majú nové deti v terapii, ktoré majú samovražedné pokusy po zhliadnutí filmu a identifikácii sa s hlavnou hrdinkou z posledného príbehu. Podľa môjho názoru je film spracovaný nevhodne,lebo okrem príbehu Aless nie je poukázané za zdroje pomoci a riešenia,ak sa dieťa ocitne v podobnej situácii. Prvý príbeh taktiež poukazuje skôr na bezmocnosť v riešení šikany, ako spoločnosti, tak systému školstva, či iných kompetentných, ktorí by mohli a mali dieťaťu podať pomocnú ruku. Poukazuje na možné dôsledky dlhodobej šikany, no z príbehu vyplýva, že keby sama Aless nemala vnútornú silu na to, aby s tým začala bojovať po pokuse o samovraždu formou piesní, tak by ostala s nálepkou "psychiatrický pacient" a uviazla v systéme, ktorý jej nedokázal pomôcť. Aj napriek tomu, že je jej príbeh rozpovedaný autenticky, je podaný divákom nevhodnou formou. Za úplne nevhodné považujem zábery na explicitné sebapoškodzovanie sa a zábery na vlakové koľajnice, nakoľko z doterajšej praxe- práve tieto možnosti úniku zo zaťažujúcej situácie najčastejšie mladí ľudia využívajú. Druhý príbeh, kde vykreslili mladých ľudí na pokraji života a smrti vystavovaním sa rizikovým výškam a adrenalínovým fotením sa, ako nejakých "frajerov", ktorých treba obdivovať za super zábery a dokonca aj po smrti kamaráta urobili výstavu týchto nebezpečných fotiek, považujem taktiež skôr za navádzajúci na podobné správanie než prevenciu. My dospeláci sme mali, čo robiť, aby sme neodišli zo sály počas premietania, v sále sa od žiakov ozývalo " ježiši, nelez tam, nerob to" a rôzne výkriky, neskôr i plač. Posledný príbeh bol najviac kontroverzný už len kvôli podsunutiu toho, že kňaz, ktorý mal svoju rodinu sexuálne zneužíval chlapca, ktorého otec sa mu pomstil psychickým zničením jeho dcéry, ktorá v priamom prenose na streame spácha samovraždu
a napokon je taktiež vyobrazená ako superhrdinka poletujúca v obláčikoch. Tak toto je riadne pritiahnuté za vlasy. Tiež divákovi podsúva názor, že samovražda je riešenie na to, ako ukončiť život, ktorý nezvládam, život, ktorý žiť nechcem kvôli naivnosti a chybe, ktorej som sa dopustila. Žiaľ, hoci sme pred spustením filmu mali so žiakmi diskusiu na triednických hodinách, oboznámili ich s tým, na aký film ideme a pred prehraním nám v kine dali na plátno slide s kontaktmi pomoci, na ktoré sa dá obrátiť, ak sa človek ocitne v podobnej situácii, tak som po filme intervenovala u pár žiakov, ktorí to proste "nedali" lebo majú čerstvú skúsenosť s blízkym, ktorý sa o SUI pokúsil. Myslím, že ani nie je v kapacite školy a jej zamestnancov poznať povahu každého žiaka a vedieť, čím si vo svojom vnútri práve prechádza. Mali možnosť rozhodnúť sa na film neprísť, aj napriek tomu ich mnoho prišlo. Žiaci zaplavení emóciami diskusiu bezprostredne po filme odmietli. Kino nám dalo priestor ostať v sále a venovať sa tomu, ale žiaci o to záujem nemali, potrebovali ísť na vzduch a nechať si v hlave tú emocionálnu bombu uležať. Po pár dňoch sa niektorí vyjadrili, že to bol silný film a dobre spracovaný, že v telke vidia aj horšie veci , no bol ťažký a bolo náročné ho vôbec dopozerať do konca, preto potrebovali ísť na čerstvý vzduch. Podľa môjho názoru, je to fakt kontroverzný film a na prevenciu v tejto oblasti máme určite aj vhodnejšie spôsoby než zhliadnutie tohto filmu. Pred filmom sme samozrejme mali diskusii na porade psychológov, výchovných a kariérnych poradcov s režisérom a na otázku, či film nemôže slúžiť aj ako návod k takémuto správaniu sa bránil postojom, že ak tie decká vidia, čo to spôsobí okoliu, aké je to riskantné,tak 80% žiakov si rozmyslí, či bude niekam liezť a robiť si selfie. To však neplatí na žiakov so samovražednými úvahami, tí na druhých fakt nemyslia, keď sú zaplavení vlastným pocitom bezmocnosti - viď aj posledný príbeh dievčaťa, čo sa zabilo. Presne sem sa uberajú myšlienky ľudí, ktorí rozmýšľajú nad ukončením života - "konečne to skončí". A dám ruku do ohňa za to, že väčšina aj najbližších ľudí človeka, ktorý takto uvažuje, nemá ani šajnu, koľko mladých ľudí, či detí už takéto myšlienky malo ( z praxe ).

Žiadam taktiež o konfrontovanie režiséra s negatívnymi postojmi odborníkov, rodičov, učiteľov, ktoré pri prezentácii toho, aký úžasný preventívny film natočil, zahmlieval, neprijal a naozaj si dal tú námahu, aby urobil dobrý marketing a osobne na film pozýval skrze psychologické poradne. Ak bude film naďalej ponúkaný školám, bolo by vhodné ho minimálne rozdeliť a mať možnosť vybrať si, ktorú časť filmu chceme pozrieť, stopnúť ju a takto viesť diskusiu so žiakmi v zmysle " ako sa tento človek cíti? čo by ste robili na jeho mieste? čo by ste robili inak? na koho a kedy by sa dalo v takejto situácii obrátiť s prosbou o pomoc? - aby žiaci boli vedení k aktivizovaniu vlastného potenciálu na riešenie ťažkostí a naozaj sa vedeli, o koho vo svojom okolí, či už z osôb, orgánov činných v trestnom konaní, či iných zložiek štátu, môžu oprieť.

Zuzana Rusinová (Košice, 2019-11-21)

#1637

Súhlasím s výhradami odborníkov

Mária Bocková (Miklušovce 67, 2019-11-21)

#1645

stojim o spravnost vychovy nasich detí aj mojich vnukov,

kvetoslava Beregszasziova (fintice, 2019-11-21)

#1650

Podisujem lebo mi nie je jedno,čo deti nasávajú prostredníctvom verejne pristupnych filmov...A žiadam prehodnotiť tento film!!!

Veronika Andilova (Slanec, 2019-11-21)

#1676

tiché negatívne ovplyvňovanie prikryté

Robert Knap (Trenčín, 2019-11-22)

#1681

mi záleží na psychickom zdraví našej mladej generácie.

Monika Masná (Nacina Ves, 2019-11-22)

#1691

Považujem to za nevhodné pre deti a mládež

Rudolf Hreňo (Prešov, 2019-11-22)

#1693

Podpisujem, pretože pracujem v školstve, som učiteľkou a táto téma sa ma bytostne týka. A nerada by som sa niečím tak citlivým potkýnala potom v škole, keď sa to bude brať ako názorná "ukážka" kyberšikany a pod.

Michaela Dobrocká (Strážske, 2019-11-22)

#1694

Nechcem, aby to moje deti pozerali

Mária Filípkova (Záhorská Ves, 2019-11-22)

#1713

Podľa môjho názoru študenti po prezretí filmu sú vystavení riziku psychicky tak silného zážitku,ktorí je dôležité spracovať a správne vyhodnotiť pod kontrolou odborného tímu špecialistov. Určite je potrebné venovať hodiny tejto problematiky ale inou formou, prístupnejšou psychike dieťaťa maloletého napr.debatou....dialógom ...

Adriana Andrejková (Košice, 2019-11-23)

#1727

Nechcem aby boli destruktivne nasmerovane v zaujme dusevneho zdravia

Mariana Matunakova (Levice, 2019-11-23)

#1735

Film je nevhodný pre maloletých.

Zuzana Lišková (Prešov, 2019-11-24)

#1739

Podpisujem, lebo mám 12-ročné dieťa a tiež pripravujem budúcich učiteľov. Podľa môjho názoru sa citlivé témy deťom nesmú predkladať ako materiál hromadnej spotreby.

Markéta Andričíková (Košice, 2019-11-24)

#1744

Si myslim, ze deti potrebuju vidiet viac vychodisko a podporu. Nie len strasenie a bezvychodiskovost.

Milan Macej (Trenčín, 2019-11-25)

#1750

Súhlasím so všetkými bodmi v plnom rozsahu. Ako vysokoškolský pedagóg sa venujem aj výskumu v oblasti zdravia, zdravotnej gramotnosti a plánovaní a realizovaní preventívnych aktivít v školách a zároveň som aj členom siete škôl podporujúcich zdravie. Tento film, jeho spracovanie a podanie žiakom bez následnej diskusie, či metodickej príručky pre učiteľov je vrcholom neodbornosti a arogancie voči zdraviu našich detí. Film nemožno v žiadno prípade z odborného hľadiska považovať za preventívnu aktivitu, ktorá by mala pozitívny dopad na školákov. Z hľadiska prístupu filozofie škôl podporujúcich zdravie by mal film, či jeho spracovanie ponúknuť žiakom riešenie, ako sa starať, či správať v podobnej situácii a chrániť sa. Preventívne aktivity formou strašenia, či zastrašovania/ šokovania sú už dávno prekonané a ohrozujú práve pozitívny prístup k vlastnému zdraviu školákov. Navrhujem film podrobiť odbornému posúdeniu podľa bodov v petícii a režiséra prijať zodpovednosť za následky spôsobené týmto filmom.

Zuzana Boberová (Bukovec, 2019-11-25)

#1764

Podpisujem preto že keď tento film videla sestrina dcéra tak sa nám po čase priznala že ešte dva týždne potom mala stále nutkanie skočiť z výškovej budovy a spáchať samovraždu.

Pavol Žitniak (Pribovce, 2019-11-26)

#1770

Podpisujem

Ingrid Babinská (Košice, 2019-11-26)

#1773

V znení petície sú uvedené dôvody a názory, s ktorými sa stotožňujem.

Ivan Kleban (Stropkov, 2019-11-26)

#1775

Podpisujem, lebo mi záleží na deťoch a mládeži a ich správnom psychickom vývine ako generácii, ktorá bude zodpovedať za ovplyvnenie celého sveta. Táto nová generácia je veľmi citlivá a vnímavá na dianie vo svete, aj na uvedený film !!!

Zlata Lehocká (Banská Bystrica, 2019-11-26)

#1799

SR školy potrebujú iný podklad na edukáciu mladých

Dávid Izsák (Kolárovo, 2019-11-27)