PETÍCIA ZA TESTOVANIE BEZ PROBLÉMOV

Komentáre

#1

Lebo potrebujeme zmenu v systéme vzdelávania a jeho hodnotenia.

Ján Papuga (Bratislava, 2019-03-28)

#2

Považujem za dôležité vrátiť kredit maturitnej skúške zo SJL

Elena Klenková (Nitra, 2019-03-28)

#11

Nie som spokojná so stavom školstva v SR

Marianna Borsova (Rimavská Sobota , 2019-03-28)

#12

Podpisujem, lebo ministerstvo školstva si robí, čo chce..

Michaela Adamikova (Komarno, 2019-03-28)

#14

Podpisujem, lebo mi nie je jedno akým smerom sa dnešné školstvo uberá a som bezpochyby za jeho zlepšienie.

Klára Balážová (Lednica, 2019-03-28)

#19

Geciová Marcela

Marcela Geciova (Galanta, 2019-03-28)

#24

Podpisujem, lebo sa mi nepáčia zadania, ktoré sa neustále mažú...

Edita Szabóová (Hronovce, 2019-03-28)

#25

Zdravy rozum kaze....

Zuzana Červeňová (Dukovce, 2019-03-28)

#29

Ziaci si zaslúžia byť testovaní z vedomostí a nie z chytákov a mali by mať možnosť ukázať a rozmýšľať, čo sa naučili počas štúdia na strednej škole (nemali by byť nútení rozmýšľať na vysokoškolskej úrovni)

Eva Zubova (Lučenec, 2019-03-28)

#37

neznášam povrchnosť a šlendriánstvo

Viera Mazíková (Ladce,, 2019-03-28)

#38

Podpisujem, lebo som učiteľka slovenčiny a v tomto roku matka maturanta. Každé takéto testovanie prežívam spolu s deťmi a mám pocit, že je to čím ďalej, tým horšie.

Lýdia Hricová (Slavošovce, 2019-03-28)

#48

Súhlasím s návrhmi.

Kristína Piešťanská (Leopoldov, 2019-03-28)

#58

Podpisujem, lebo tohtoročný maturitný test zo SJL pokladám ako slovenčinárka za zle pripravený a neprofesionálny kvôli neprimeraným ukážkam, nejednoznačným zadaniam a neriešiteľným úlohám.

Adela Trusková (Poprad, 2019-03-28)

#64

Podpisujem, lebo som stredoškolska učiteľka a každoročne prežívam spomínané problémy so svojimi žiakmi

Slavka Nebylova (Trnava, 2019-03-28)

#67

Učila som slovenský jazyk vyše 40 rokov, ale také znechutenie detí, aké je teraz som nezažila. Strácajú chuť a motiváciu učiť sa. Často slabý žiak natipuje výsledky a jeho vedomosti nezodpovedajú známke, ktorú dostane.

Alena Grešlíková (Bukovce, 2019-03-28)

#68

Podpisujem, aby si nemysleli, že sa nedokážeme postaviť

Damián Diškanec (Martin, 2019-03-28)

#72

Uplne suhlasim.

Martina Blašková (Žilina, 2019-03-28)

#79

Podpisuje, lebo NÚCEM šikanuje študentov, tento rok si to odrpeli obzvlášť. Testy zo SJL nie sú zamerané na preverenie vedomostí studenta, ale snažia sa dokázať, že je neschopný.

Ľuboš Šesták (Bratislava, 2019-03-28)

#84

Podpisujem, lebo si nemyslím, že maturitné testy z roku 2019 reálne zhodnotili moje vedomosti v oblasti anglického a slovenského jazyka a literatúry. Chcem, aby maturitná skúška opäť nabrala na hodnote. Na základe týchto testov je hodnotená inteligencia na Slovensku, ale ak testy nie sú validné, čo tu potom môžu hodnotiť?

Tereza Fábryová (Bratislava , 2019-03-28)

#89

Sám som bol ,,obeťou" tohto testovania minulý rok, a prikláňam sa k názorom petičného výboru.

Ľuboš Ďuriska (Revúca, 2019-03-28)

#103

Ako učiteľ SŠ mám už dosť tých nepodarkov z NÚCEM a vlny alibizmu

Zuzana Kupcová (Siladice , 2019-03-28)

#105

Podpisujem, lebo som s obsahom petície úplne stotožnená.

Erika Virbová (Vranov nad Toplou, 2019-03-28)

#113

Lebo nechcem aby sa budúcim maturantom opakovali podobné nepríjemnosti

Patricia Varjúová (Šaľa, 2019-03-28)

#135

So všetkým, čo bolo napísané, súhlasím!

Michaela Pillárová (Nitra, 2019-03-28)

#145

Plne súhlasím s celým znením petície!

Zuzana Jakušová (Hliník nad Hronom, 2019-03-28)

#146

Podpisujem, lebo sa robia opakovane chybné a nezmyselne ťažké testy.

Klára Maťavková (Nitra, 2019-03-28)

#154

Chcem, aby bola maturitná skúška spravodlivá a bolo v nej len učivo, ktoré je skutočne potrebné pre život.

Nina Jakušová (Hliník nad Hronom, 2019-03-28)

#158

Podpisujem lebo, súhlasím s vyššie uvedenými závažnými faktami, ktoré učiteľov vedú k tomu, aby vyjadrili svoj nesúhlas s konaním NÚCEM

Lucia Hrebeňárová (Dobšiná, 2019-03-28)

#163

Podpisujem, pretože sa v plnom rozsahu stotožňujem s obsahom textu.

Božena Krilová (Trebišov , 2019-03-28)

#174

Som učiteľka slovenčiny a s formou a úlohami súčasných testov nesúhlasím.

Juliána Janíková (Nitra, 2019-03-28)

#179

Myslím si, že testovanie žiakov by malo byť spoľahlivým prostriedkom hodnotenia žiaka pred vstupom na ďalší stupeň vzdelávania. Žiak by tam mal preukázať, že zvládol učivo, ktoré je povinným obsahom vzdelávania.

Anna Limáneková (Lacková, 2019-03-28)

#184

Lebo som nespokojná študentka

Dominika Krakovská (Ružomberok, 2019-03-28)

#185

Podpisujem lebo som nespokojny učiteľ a rodic.

Adriana Novakova (Fintice, 2019-03-28)

#196

Som učiteľkou slovenského jazyka a som rozhorčená nad snahou zdegradovať našu prácu neadekvátnymi otázkami, podľa mňa išlo o výsmech študentom, ktorí sa poctivo na skúšky pripravovali. Áno, páni a dámy, dokázali ste im, že stále nevedia všetko. Gratulujem!

Michaela Valentová (Zálesie, 2019-03-28)Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...