Petičná výzva hlavnému hygienikovi SR na prehodnotenie opatrenia ÚVZSR č. OLP 3355/2020 o povinnosti nosiť rúška, šály, šatky a ďalšie prostriedky prekrývajúce horné dýchacie cesty na verejnosti.

Oslovenie

Vážený pán premiér Slovenskej republiky Mgr. Igor Matovič, vážený pán hlavný hygienik Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas PhD.,

som znepokojený aktuálnym Opatrením ÚVZSR Číslo 3355/2020 a žiadam, aby bolo uvedené Opatrenie prehodnotené, aby vznikla vedecká-kontrolná komisia z členov univerzít Slovenskej republiky. Myslím si, že by mali byť zapojení renomovaní vedci, renomovaní právnici, ktorí pomôžu vypracovať ÚVZSR kvalitatívne úplne nové Opatrenie, ktoré bude po právnej stránke, po odbornej stránke na zlepšenej úrovni!

Zároveň Vás žiadam, aby TEXT, ktorý v tomto Opatrení ÚVZSR  podrobne vysvetlil a zaujal postoj k mojím petičným návrhom, ktoré som uviedol v texte petície.

NÁZOV

Petícia za prehodnotenie vedeckého prístupu hlavného hygienika Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas PhD. v Opatrení ÚVZSR Číslo: OLP 3355/2020 zo dňa 20.4. 2020 vo veci nosenia povinných rúšok, šálov, šatiek, prípadne iných prostriedkov prekrývajúcich horné dýchacie cesty (nos,ústa), ktoré bránia šíreniu kvapôčiek na verejnosti a to z dôvodov, ktoré sú vymenované v texte tejto petície.

VEC: (čo chceme dosiahnuť)

Petícia za prehodnotenie vedeckého prístupu hlavného hygienika Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas PhD. v Opatrení ÚVZSR Číslo: OLP 3355/2020 zo dňa 20.4. 2020 vo veci nosenia povinných rúšok, šálov, šatiek, prípadne iných prostriedkov prekrývajúcich horné dýchacie cesty (nos,ústa), ktoré bránia šíreniu kvapôčiek na verejnosti a to z dôvodov, ktoré sú vymenované v texte tejto petície.

CIELE petície:

-  minimalizovať straty na životoch,

-  upozorniť na nedostatky vyplývajúce z logických úsudkov v Opatrení č. 3355/2020,

-  pripomenúť ohrozené skupiny, ktoré nedostali výnimku z nosenia ochranných  prostriedkov,

-  zapojiť univerzitných vedcov do formulácie textu v budúcich Opatreniach ÚVZSR, prehodnotiť aktuálne Opatrenie č. 3355/2020,

-  prehodnotiť dané Opatrenie a zvažovať dopredu “externality”, ktoré môžu vzniknúť, ak uvedený text nie je vysvetlený a vedecky odôvodnený na dostatočnej úrovni,

-  upozorniť nato, že text Opatrenia má byť po právnej stránke naozaj kvalitne prepracovaný a domyslený do najmenších detailov,

-  dodržovať medzinárodné normy, odporúčania WHO pre nosenie rúšok,

-  doplniť fyzikálne, materiálové vlastnosti,

-  upozorniť na riziká vzduchotestnosti ochranných prostriedkov,

-  upozornenia, čo robiť ak príde k točeniu hlavy, prípadne príznakom, ktoré môžu byť  spojené s poklesom hladiny kyslíka - vydať postup, aké kroky má osoba vykonať.

 

 

Ide o petíciu za prehodnotenie prístupu k prijatým opatreniam vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava a hlavného hygienika SR Mgr. RNDR. MUDr. Ján Mikas PhD.

ÚVZSR prináša opatrenia, ktoré sú celospoločensky v dnešnej dobe uplatňované podľa jednotlivých zákonov, ktoré sú uvedené v opatrení ÚVZSR pod číslom -  Číslo: OLP 3355/2020.

Ako autor petície sa odvolám na verejný a spoločenský záujem s návrhom pripomienok, žiadosť o kvalitnejšie prepracovanie daného opatrenia číslo: OLP3355/2020 na orgán verejnej moci vládu Slovenskej republiky a ďalej na ÚVZSR a hlavného hygienika Slovenskej republiky. 

Domnievam sa, že uvedené Opatrenie Číslo: OLP 3355/2020 je z vedeckého hľadiska málo profesionále. Chýbajú napr. materiálové vlastnosti uvedených ochranných prostriedkov. Zadefinovaná priepustnosť pre vzduch, prípadne varovanie, aby materiály, z ktorých sú ochranné prostriedky neboli vzduchotesné,čo v súvislosti s nasadením rúška bez medzier môže byť vysoko nebezpečené!!! Uvedené upozornenia v nariadení číslo: OLP 3355/2020 chýbajú.

Obzvlášť v uvedenom opatrení č. OLP 3355/2020 malo byť varovanie pre športovcov, cyklistov, bežcov, atď., aby zvážili riziká, ktoré môžu vzniknúť, ak je obmedzený príjem kyslíka vzhľadom na ochranné prostriedky, ktoré sú vyžadované. Taktiež mi tu chýba, čo robiť ak sa človeku zatočí hlava a má pocit, že ochranný prostriedok zapríčinil náhle zhoršenie zdravotného stavu - varovanie a postup ako postupovať pri uvedenej situácii. 

Domnievam sa, že uvedené opatrenie číslo: OLP 3355/2020 ohrozuje astmatikov, prípadne chronických pacientov, ktorí majú dlhodobé problémy s hornými dýchacími cestami a dlhodobé nosenie rúška by im mohlo zhoršiť výrazne zdravotný stav - človek nemusí byť príliš veľký odborník, aby vedel, že s rúškom, šálom, šatkou, alebo iným ochranným prostriedkom, ktorý bráni šíreniu kvapočiek sa človeku dýcha zväčša o dosť horšie, ako za bežných podmienok bez týchto ochranných prostriedkov.

 

Zákon č. 85/1990 Zb. Zákonov o petičnom práve

§ 1

(1) Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci.

Preto Vás žiadam, aby hlavný hygienik SR vysvetlil  opatrenie číslo: OLP 3355/2020 zo dňa 20.4. 2020 a aby zaujal k petícii odpoveď formou verejnej odpovede, pričom odpovede prosíme zverejniť na web stránke ÚVZSR a taktiež v médiách a žiadam uvedené opatrenie číslo: OLP 3355/2020 bližšie špecifikovať a tiež žiadam, aby uvedený text bol odkontrolovaný vedcami z akademických univerzít a vyjadrili sa k bodom, ktoré som uviedol v tejto petícii a pokiaľ je to možné, aby sa udiala náprava. 

Upozornenie: Nevyzývam občanov SR, aby ste uvedené opatrenie číslo OLP 3355/2020 nedodržiavali, tak isto táto petícia nevyzýva na porušenie zákona, ani uvedeného opatrenia číslo OLP 3355/2020 z 20.4. 2020, práve naopak vyzývam na jeho dodržiavanie.

 

Petícia však poukazuje na určité “logické zlyhania” a žiadosť o to, aby bolo vysvetlené a doplnené nové znenie textu v novom Opatrení ÚVZSR aj o danú problematiku, ktorú som v krátkosti rozdelil do jednotlivých bodov - pomlčiek.  

Petícia slúži ako výzva zodpovedným orgánom štátnej moci na prehodnotenie logických úsudkov, ktoré vyplývajú z vedeckých argumentov a zároveň upozorňuje zodpovedné osoby hlavného hygienika SR a predsedu vlády SR na logické nedostatky. 

Na základe logických odôvodnení, ktoré uvádzam v texte petície, Vás žiadam, aby ste sa danou vecou urýchlene zaoberali a prehodnotili logické námietky, ktoré som v petícii vymenoval. 

 

Dôvody, prečo podporiť petíciu, aby bolo prehodnotené nosenie uvedených ochranných prostriedkov prekrývajúcich horné dýchacie cesty na verejnosti, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek na verejnosti :

-  ide podľa môjho úsudku predovšetkým o neprimeraný zásah do osobnej slobody každého človeka občana,

-  bežci a cyklisti priamo ohrozujú svoje zdravie, ak počas výkonu športu majú prekryté horné dýchacie cesty (nepotrebujete špeciálnych odborníkov na to, aby ste vedeli, že pri zvýšenej námahe potrebujete dostatočne okysličovať svoje telo),  https://science.hnonline.sk/biologia-a-chemia/2106848-pat-pravidiel-pouzivania-rusok-kedy-ich-nosit-a-kedy-to-nema-zmysel                               

-  úplne sa zabudlo na alergikov a astmatikov (ktorým to výrazne znižuje kvalitu života – problém sa zintenzívňuje, ak majú prekrytý aj nos, pričom látky majú nedostatočnú priepustnosť pre prijímanie vzduchu), žiadam o konzultáciu pneumofyziológov v danej veci a aby bola táto vec konzultovaná s príslušnými odborníkmi,                

-  vyššie riziko straty pozornosti v aute (napriek tomu že už nemusia, bežne rúška nosia aj šoféri, možno predpokladať všeobecný negatívny dopad na zníženie ich koncentrácie na riadenie, podobne ako keď telefonujete za volantom), 

-  ide o vizuálny prostriedok na permanentné pripomínanie, že v spoločnosti nie je niečo v poriadku a tým pádom ide o umelé šírenie strachu aj prostredníctvom rúšok,             

-  na Slovensku nie je taká hustota ľudí ako v jedenásť miliónovom čínskom meste Wu-chan, vírus sa ani zďaleka nešíri skokovo či bleskovo z človeka na človeka, vo vonkajšom priestranstve je teda nákaza krajne nepravdepodobná,       

-  doposiaľ nie je oficiálne potvrdený nijaký prípad, že by sa v obchodoch nakazila čo i len jediná predavačka resp. pokladníčka. Nie je teda zďaleka prepoklad, že by sa vírus mal masovo šíriť aj medzi zákazníkmi,         

-  rúška sú predovšetkým doménou Slovenska a Českej republiky, či Poľska (západný svet ich nenosí, stačí sa pozrieť na susedné Rakúsko, kde krízu dobre zvládajú aj bez nich nosenia na verejnosti - vyliečila sa už približne 3/4 nakazených z celkového počtu približne 15 000 nakazených),  https://www.worldometers.info/coronavirus/   

-  podomácky vyrobené rúško je málo účinné resp. informácie o ich účinnosti vláda ani príslušní odborníci s verejnosťou dostatočne neodkomunikovali. Podľa bežne dostupných zdrojov, pokiaľ ho pravidelne nedezinfikujete – je takmer úplne neúčinné, -   sporná je aj sila samotného vírusu, pretože štatistiky sú umelo a zásadne skresľované. Konkrétne napr. v Taliansku 99 % oficiálnych úmrtí na nový koronavírus malo aj iné závažné pridružené ochorenie, prípadne bol u pacienta vysoký vek 65+. To znamená, že ak niekto s koronavírusom bol súčasne diagnostikovaný na rakovinu aj na nový vírus, môže sa do oficiálnych štatistík zapísať tak, že zomrel nie na onkologické ochorenie, ale na koronavírus (čo je v mnohých prípadoch logický nezmysel),

-  chýba akákoľvek solidarita voči bežným občanom, opäť konkrétny prípad: pokiaľ mali byť rúška povinné v obchodoch, mali ich vám rozdávať pred predajňou – podobne ako to robia v spomínanom Rakúsku (tam rozdávajú pred predajňami jednorázové rúška a tam to potom má zmysel, nenosia tam potom mnohokrát použité atrapy rúšok, tak ako je tomu u nás). Pokiaľ na to nie sú peniaze zo strany štátu, nemajú vás nútiť nosiť neúčinné atrapy! Pretože to už potom pripomína viac totalitu a nie slobodnú spoločnosť s normálnymi opatreniami.

-  na záver niekoľko rečníckych otázok. Poznáte osobne alebo pozná niekto z vašich známych aspoň jedného človeka, ktorý sa nakazil alebo mal vážny priebeh ochorenia? Mnohí totiž nepoznajú nikoho... Kto ponesie právnu zodpovednosť, ak sa niečo stane astmatikom, cyklistom a bežcom? Vzhľadom na chýbajúce upozornenia, zoberiete si to na vlastnú zodpovednosť?

Ďakujem.


Andrej Královič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Andrej Královič na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook