Petícia za odstránenie muničného skladu Kubrá v Trenčíne

My, obyvatelia mesta Trenčín a blízkeho okolia, ako i ďalší občania, ktorým leží na srdci nielen rozvoj nášho mesta a okolia, ale najmä zdravé životné prostredie pre naše deti a našich blízkych a jeho bezpečnosť, už dlhoročne s rastúcim znepokojením sledujeme pretrvávajúcu existenciu muničného skladu Kubrá v Trenčíne, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Kubrá a Soblahov. I napriek artikulovanej nespokojnosti zástupcov samosprávy či znepokojených občanov, ako aj napriek občasných prísľubom o odstránenie muničných skladov z blízkosti našich obydlí doteraz Ministerstvo obrany Slovenskej republiky tieto obavy obyvateľov ignorovalo.

Zarážajúce sú pritom do očí bijúce skutočnosti, že obe najväčšie Trenčianske sídliská JUH s viac ako 15 000 obyvateľmi a Sihoť s 11 000 obyvateľmi sú len necelé 2 km od skladov výbušnín, Kubrá s cca 2 500 obyvateľmi a obec Soblahov s 2 400 obyvateľmi len necelý 1 km. Najstaršie pútnické miesto Skalka pri Trenčíne je vo vzdialenosti do 2,5 km. Varovným prstom sú nám tragické udalosti nešťastného výbuchu munície v Novákoch z roku 2007, keď bol poškodený majetok až do vzdialenosti 12 km, čo by nemalo byť ďalej ignorované. Kontroverzná lokalizácia skladov výbušnín v blízkosti našich sídiel by mala byť bezodkladne riešená ich odstránením a umiestnením do bezpečnej vzdialenosti mimo dosahu či zásahu ľudských sídiel. Platí to o to viac, že priebežná kontrola bezpečnosti a nezávadnosti týchto armádnych zariadení je zo strategických dôvodov vylúčená z priebežnej kontroly angažovanej verejnosti a tak je nutné spoliehať sa iba na „funkčnosť“ systému. Práve s týmto však máme na Slovensku neblahé skúsenosti.

Nevhodnosť umiestnenia skladov zbraní či výbušnín v Trenčíne a blízkom okolí dokazujú nielen veľmi malé vzdialenosti od miest a obcí v tesnom susedstve, ale aj veľký počet obyvateľov a ich mobilita, tak v súvislosti so sídliskami ako i trávením voľného času našich občanov v okolitom prírodnom prostredí.

Sme presvedčení, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky má dostatočnú kapacitu a relevantnú odbornosť, aby dokázalo operatívne zhodnotiť nezmyselnosť a prekonanosť umiestňovania „muničákov“ v tesnej blízkosti našich miest a obcí a tieto bezodkladne odstránilo, čím by prispelo ku zlepšeniu bezpečnosti našich obyvateľov ako i k potrebnej ochrane a trvalej udržateľnosti životného prostredia.


Žiadame Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, aby bezodkladne začalo proces odstránenia kontroverzného muničného skladu Kubrá v Trenčíne, k.ú. Kubrá a Soblahov. Vyzývame ministra obrany SR, aby tento proces inicioval a hľadal skoré a optimálne riešenie za účasti odborníkov a zástupcov angažovanej verejnosti z nášho kraja.


Šimon Žďárský, Miloš Mičega, Ladislav Matejka, Igor Mrva, Richard Medal, Juraj Maláň    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Šimon Žďárský, Miloš Mičega, Ladislav Matejka, Igor Mrva, Richard Medal, Juraj Maláň na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...