Petícia k zachovaniu, výstavbe a rozvoju verejnoprospešných stavieb pre činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga a zakomponovanie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov

My, dolupodpísaní občania SR, vyjadrujeme svojím podpisom súhlasné stanovisko:

1.    Proti zbúraniu, k zachovaniu, výstavbe a rozvoju stavieb pre verejnoprospešnú činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga, zakomponovanie realizácie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov ako plochu určenú pre občiansku vybavenosť a k navráteniu pozemkov 2781/3, 2781/2, 2781/71, 2786/5 späť do Územného plánu obce teda Lokalitu - riešené územie priestor ÚPC S a ÚPC T v juhozápadnej časti obce.


Občianske združenie Detské kráľovstvo o.z. a jeho Jazdecký klub Poľný Kesov sa dlhodobo snaží na pozemkoch v obci Poľný Kesov parcelné číslo 2781/ 3, ktoré sú v osobnom vlastníctve z vlastných zdrojov obnovovať tradíciu chovu koní a súťaží na nich v obci Poľný Kesov. V katastri obce Poľný Kesov sa konali prvé dostihy v Strednej Európe. Presne 22. mája 1814 sa v obci Urmín dnešné Mojmírovce (vtedy bol Poľný Kesov súčasťou Urmínu) na Huňadiovskom panstve konali prvé konské dostihy v Uhorsku. Zorganizoval ich tamojší chovateľ koní Jozef Huňady podľa moderných pravidiel. Na trati dlhej 2600 metrov pretekalo 13 koní z najlepších stajní Rakúsko-Uhorska. Konské dostihy sa konali na vtedajšom urmínskom majeri Poľný Kesov. Preto má obec Poľný Kesov v erbe koňa.

Tradícia nezanikla. Občianske združenie Detské kráľovstvo o.z. prevádzkuje oficiálnu farmu Santiaga zameranú na chov a trénovanie koní (momentálne 6 koní a 3 poníci) a súčasne Jazdecký klub Poľný Kesov, ktorý je členom Slovenskej jazdeckej federácie (ďalej len SJF) od roku 2016. Okrem jazdcov z jazdeckými skúškami SJF (špecializuje sa na deti) má aj dvoch oficiálnych trénerov s certifikátom SJF - tréner I. kvalifikačného stupňa v jazdectve Karolína Sitárová od roku 2018 a Maroš Tomšík od roku 2021. Táto činnosť už priniesla aj prvé úspechy. Po troch rokoch činnosti JKPK u nich vycvičené jazdkyne z obce Poľný Kesov v Drezúrnom pony poháry SJF 2019 získali v rámci Slovenska Melánia Bosáková v kategórii juniorov 13-16 rokov 3. miesto a Nela Remenárová v kategórii detí 8-12 rokov 4. miesto, obe na u nich vycvičenom koni Aisha. O výcvik sa starala všestranne talentovaná Karolína Sitárová. Založili aj vlastnú súťaž SantiagaCup ktorej tretí ročník podporil aj Nitriansky samosprávny kraj. Následne pre situáciu s Covidom bola činnosť mierne utlmená. V tomto roku opätovne požiadali Nitriansky samosprávny kraj o podporu piateho ročníku súťaže SantiagaCup.

V spolupráci so spoločnosťou R&E company USA zastúpenej Mgr.Richardom Piskalíkom sa poddielajú na nakrúcaní filmu o mladej talentovanej trénerke s pracovným názvom Hipoprofilaxia o blahodárnych účinkoch koní na zdravie nielen detí, štatutár Občianskeho združenia Detské kráľovstvo o.z. bol osobne spoluzakladateľom Hipoterapie na Slovensku.

Občianske združenie Detské kráľovstvo o.z. dlhodobo spolupracuje s Centrom voľného času DOMINO na ich denných letných táboroch. Od roku 2017 je to nesmierne spestrenie programu. Výlet do Poľného Kesova s deťmi znamená nielen návštevu kúpaliska, ale v spolupráci s občianskym združením Detské kráľovstvo o.z. aj jazdu na koni, zaujímavé súťaže v lesíku Panšula, ktoré organizuje tým Jazdeckého klubu Poľný Kesov a program je spestrený aj vystúpením jazdcov na koňoch s prezentáciou zručností v ovládaní koní. Touto svojou činnosťou vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu - agroturizmu, hipoturistických a hipoterapeutických pomocí pre deti, čo je zakomponované aj v Územnom pláne Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Na základe podporného stanoviska Slovenskej jazdeckej federácie boli tieto požiadavky zakomponované vo všeobecnosti do záväznej časti Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja konkrétne v bodoch:

•        Podporovať stabilizáciu, obnovu a rozvoj siete športovísk lokálneho aj regionálneho významu pre zlepšenie duševného a fyzického zdravia obyvateľstva.

•        Vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu podporou zariadení agroturizmu, hipoturistických a hipoterapeutických areálov...

Aj samotný Stavebný zákon preferuje ohľadom územných plánov zakladanie škôl, jazdeckých klubov, hipoterapie...

Z týchto dôvodov my, dolu podpísaní občania SR, vyjadrujeme svojím podpisom súhlasné stanovisko k tejto petícii a žiadame starostku a poslancov Obecného zastupiteľstva Poľný Kesov zakomponovať ju do Územného plánu obce Poľný Kesov. Petícia proti zbúraniu, k zachovaniu, výstavbe a rozvoju stavieb pre verejnoprospešnú činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga, k navráteniu Lokality riešené územie ÚPC S a ÚPC T v juhozápadnej časti obce späť do nezáväznej časti Územného plánu obce a zakomponovanie realizácie týchto stavieb do záväznej časti Územného plánu obce Poľný Kesov ako plochu určenú pre občiansku vybavenosť na pozemku 2781/3 – pozdĺž „Panšule“ a obnovenie už odhlasovanej výstavby na pozemku 2786/5.


Detské kráľovstvo o.z. Jazdecký klub Poľný Kesov    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Detské kráľovstvo o.z. Jazdecký klub Poľný Kesov bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...