Petícia k zachovaniu, výstavbe a rozvoju verejnoprospešných stavieb pre činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga a zakomponovanie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov

My, dolupodpísaní občania SR, vyjadrujeme svojím podpisom súhlasné stanovisko:

1.    Proti zbúraniu, k zachovaniu, výstavbe a rozvoju stavieb pre verejnoprospešnú činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga, zakomponovanie realizácie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov ako plochu určenú pre občiansku vybavenosť a k navráteniu pozemkov 2781/3, 2781/2, 2781/71, 2786/5 späť do Územného plánu obce teda Lokalitu - riešené územie priestor ÚPC S a ÚPC T v juhozápadnej časti obce.


Občianske združenie Detské kráľovstvo o.z. a jeho Jazdecký klub Poľný Kesov sa dlhodobo snaží na pozemkoch v obci Poľný Kesov parcelné číslo 2781/ 3, ktoré sú v osobnom vlastníctve z vlastných zdrojov obnovovať tradíciu chovu koní a súťaží na nich v obci Poľný Kesov. V katastri obce Poľný Kesov sa konali prvé dostihy v Strednej Európe. Presne 22. mája 1814 sa v obci Urmín dnešné Mojmírovce (vtedy bol Poľný Kesov súčasťou Urmínu) na Huňadiovskom panstve konali prvé konské dostihy v Uhorsku. Zorganizoval ich tamojší chovateľ koní Jozef Huňady podľa moderných pravidiel. Na trati dlhej 2600 metrov pretekalo 13 koní z najlepších stajní Rakúsko-Uhorska. Konské dostihy sa konali na vtedajšom urmínskom majeri Poľný Kesov. Preto má obec Poľný Kesov v erbe koňa.

Tradícia nezanikla. Občianske združenie Detské kráľovstvo o.z. prevádzkuje oficiálnu farmu Santiaga zameranú na chov a trénovanie koní (momentálne 6 koní a 3 poníci) a súčasne Jazdecký klub Poľný Kesov, ktorý je členom Slovenskej jazdeckej federácie (ďalej len SJF) od roku 2016. Okrem jazdcov z jazdeckými skúškami SJF (špecializuje sa na deti) má aj dvoch oficiálnych trénerov s certifikátom SJF - tréner I. kvalifikačného stupňa v jazdectve Karolína Sitárová od roku 2018 a Maroš Tomšík od roku 2021. Táto činnosť už priniesla aj prvé úspechy. Po troch rokoch činnosti JKPK u nich vycvičené jazdkyne z obce Poľný Kesov v Drezúrnom pony poháry SJF 2019 získali v rámci Slovenska Melánia Bosáková v kategórii juniorov 13-16 rokov 3. miesto a Nela Remenárová v kategórii detí 8-12 rokov 4. miesto, obe na u nich vycvičenom koni Aisha. O výcvik sa starala všestranne talentovaná Karolína Sitárová. Založili aj vlastnú súťaž SantiagaCup ktorej tretí ročník podporil aj Nitriansky samosprávny kraj. Následne pre situáciu s Covidom bola činnosť mierne utlmená. V tomto roku opätovne požiadali Nitriansky samosprávny kraj o podporu piateho ročníku súťaže SantiagaCup.

V spolupráci so spoločnosťou R&E company USA zastúpenej Mgr.Richardom Piskalíkom sa poddielajú na nakrúcaní filmu o mladej talentovanej trénerke s pracovným názvom Hipoprofilaxia o blahodárnych účinkoch koní na zdravie nielen detí, štatutár Občianskeho združenia Detské kráľovstvo o.z. bol osobne spoluzakladateľom Hipoterapie na Slovensku.

Občianske združenie Detské kráľovstvo o.z. dlhodobo spolupracuje s Centrom voľného času DOMINO na ich denných letných táboroch. Od roku 2017 je to nesmierne spestrenie programu. Výlet do Poľného Kesova s deťmi znamená nielen návštevu kúpaliska, ale v spolupráci s občianskym združením Detské kráľovstvo o.z. aj jazdu na koni, zaujímavé súťaže v lesíku Panšula, ktoré organizuje tým Jazdeckého klubu Poľný Kesov a program je spestrený aj vystúpením jazdcov na koňoch s prezentáciou zručností v ovládaní koní. Touto svojou činnosťou vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu - agroturizmu, hipoturistických a hipoterapeutických pomocí pre deti, čo je zakomponované aj v Územnom pláne Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Na základe podporného stanoviska Slovenskej jazdeckej federácie boli tieto požiadavky zakomponované vo všeobecnosti do záväznej časti Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja konkrétne v bodoch:

•        Podporovať stabilizáciu, obnovu a rozvoj siete športovísk lokálneho aj regionálneho významu pre zlepšenie duševného a fyzického zdravia obyvateľstva.

•        Vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu podporou zariadení agroturizmu, hipoturistických a hipoterapeutických areálov...

Aj samotný Stavebný zákon preferuje ohľadom územných plánov zakladanie škôl, jazdeckých klubov, hipoterapie...

Z týchto dôvodov my, dolu podpísaní občania SR, vyjadrujeme svojím podpisom súhlasné stanovisko k tejto petícii a žiadame starostku a poslancov Obecného zastupiteľstva Poľný Kesov zakomponovať ju do Územného plánu obce Poľný Kesov. Petícia proti zbúraniu, k zachovaniu, výstavbe a rozvoju stavieb pre verejnoprospešnú činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga, k navráteniu Lokality riešené územie ÚPC S a ÚPC T v juhozápadnej časti obce späť do nezáväznej časti Územného plánu obce a zakomponovanie realizácie týchto stavieb do záväznej časti Územného plánu obce Poľný Kesov ako plochu určenú pre občiansku vybavenosť na pozemku 2781/3 – pozdĺž „Panšule“ a obnovenie už odhlasovanej výstavby na pozemku 2786/5.


Detské kráľovstvo o.z. Jazdecký klub Poľný Kesov    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Detské kráľovstvo o.z. Jazdecký klub Poľný Kesov na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...