PETÍCIA : Prvá komárňanská sporiteľňa – budova „Polikliniky“

                                                       PETÍCIA                

                 

                      Prvá komárňanská sporiteľňa –  budova „Polikliniky“  

 

My, dolupodpísaní občania aj prostredníctvom tejto petície žiadame Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – Ministerstvo kultúry SR, aby budovu Prvej komárňanskej sporiteľne ( tzv. „Polikliniku“), ktorá bola postavená v roku 1884 vyhlásili za kultúrnu pamiatku!

Budova „Polikliniky“ stojí na Klapkovom námestí. Námestie sa vyvinulo ako trh v druhej polovici 17. storočia. Dnes je to najznámejšie miesto v meste, kde sa ľudia najčastejšie stretávajú. Na sever je budova radnice, na západ Zichyho palác, v južnej časti námestia sú jednoposchodové meštianske domy a na východ stojí dvojposchodová budova Prvej komárňanskej sporiteľne, tzv. „Polikliniky“.

Budova bola postavená v roku 1884 podľa projektov architekta a ministerského poradcu, Béla Neÿ, ktorý do roku 1867 pracoval spolu s Miklosom Ybl. Dom v tom čase bol postavený ako nájomný dom. Od roku 1902 v budove sídlila Prvá komárňanská sporiteľňa, neskôr bola využívaná ako zdravotnícke zariadenie – poliklinika.

Uvedená stavba má súpisné číslo: 185, parcelné číslo 950,  v katastrálnom území mesta Komárno. Budova sa nachádza v centrálnej pamiatkovej časti mesta. Ide  o samostatne stojacu budovu, s úplným podpivničením, tromi nadzemnými podlažiami, valbovou strechou.

My komárňania považujeme budovu bývalej „Polikliniky“ za jeden z hlavných symbolov mesta Komárno a preto žiadame o jej záchranu a prideliť jej status kultúrnej pamiatky, aby sa zachovala pre ďalšie generácie v tejto podobe.   

Po podpísaní petície obdržíte mail, ktorý treba potvrdiť! 

Timea EtheyKatz


Občianske združenie Nec Arte Nec Marte-Komárom-Komárno    Kontaktujte autora petície