* * * * * * P E S NIE JE V E C !!! * * * ......................

tienový poslanec NR SR.

/ #7

2015-08-02 19:31

AKO MÔŽE VEC CÍTIŤ ?