UEFA - Stop for refree McLean (Scotland) for 5 year


Hosť

/ #23

2014-10-15 07:27

Pevne verím, že petícia bude úspešná, pretože toto by sa nemalo stávať na takejto úrovni futbalu a hlavne takýmto rozhodcom.