PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU


Hosť

/ #2

2014-06-17 09:20

s takým postupom som sa už stretla A je príliš zložitý,nešlo mi všetko podľa pokynov ,nedása uverejniť ľahší spôsob?