PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU

Saebatien

/ #106 Iná liečba?

2013-08-14 17:31

Túto iniciatívu schvaľujem, pretože je potrebné, aby sa o tejto problematike hovorilo a niečo sa vo veci robilo. Mám na autorov petície jednu otázku, ktorá sa týka posledného bodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - "Chceme aby boli akceptované rozhodnutia rodičov, ... či liečenie inou, ako alopatickou liečbou." Čo konkrétne si pod inou, ako alopatickou liečbou predstavujete? Pokiaľ by to bolo formulované, ako "inou liečbou ako farmakoterapiou," tak by som sa nepýtal, takto by som však rád vedel, čo si pod tým predstavujete. Ďakujem.