PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU


Hosť

/ #11

2013-08-11 09:01

Uvedené riadky znejú absolútne na neuverenie, veď takýchto zverstiev sa nedopúšťali ani komunisti, a to už je čo povedať. Sám však z iných a pre mňa dôveryhodných zdrojov som o tomto probléme počul už skôr, dokonca poznám človeka, ktorý zažil pestúnsku "starostlivosť" na vlastnej koži a viem, že sú aj takí "pestúni", ktorí si z toho urobili biznis.