PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU

habdula

/ #4 Novela zákona o petičnom práve

2013-08-10 18:29

V Zbierke zákonov vyšla 30.III.2010 (čiastka č. 52/2010) pod č. 112/2010 Z.z. novela Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Okrem niektorých upresnení a vylepšení z jazykového hľadiska táto novela rieši možnosť elektronického podpisovania petícií, žiaľ veľmi nešťastným spôsobom. Totiž, aby mohol byť elektronický podpis petície platný, musí ísť o zaručený elektronický podpis podľa Zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.

Viac tu: http://www.slobodavockovani.sk/news/v-zbierke-zakonov-vysla-novela-zakona-o-peticnom-prave/

 

Preto, ak nemáte zaručený elektronický podpis, sú podpisy neplatné a je možné petíciu podpísať iba ručne na podpisový hárok.