Výzva vláde a MPRV SR za zmysluplný IROP

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...